Politiek communicatief medewerker m/v

Focus op de beleidsgebieden SZW/VWS. 1 fte (32 uur per week)

Kern fractieondersteuning

De kern van de ondersteuning is de geïntegreerde focus op goede communicatieve ondersteuning door medewerkers die ook op politieke inhoud, op niveau, sparringpartner zijn van de fractie(leden). Deze functie van Politiek communicatief medewerker (PCM) verbindt het adviseren met tal van uitvoerende werkzaamheden, veelal schriftelijke bijdragen. In de regel adviseert en ondersteunt de PCM een toegewezen fractielid. In voorkomende gevallen kunnen dat ook andere fractieleden zijn. In beginsel heb je te maken met je eigen, vaste Kamerlid. Omdat er in koppels van Kamerleden en hun ondersteuning wordt gewerkt, wordt er multidisciplinair samengewerkt met persoonlijk medewerkers, senior beleidsmedewerkers en je collega PCM van het gekoppelde Kamerlid.

Beknopte functie-inhoud

Als PCM informeer en adviseer je het fractielid over politieke inhoud en relevantie op de woordvoeringslijnen SZW en VWS. Dat doe je door het ontsluiten en analyseren van de politieke en parlementaire agenda zowel als maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het betreffende terrein. Je bereidt speeches, debatten en lezingen van het Kamerlid inhoudelijk voor. Je levert concept inhoudelijke bijdragen voor Kamerleden zoals Kamervragen, moties en amendementen; assisteert het Kamerlid bij het onderhouden van contacten met fractieleden en andere partijorganen;

Als PCM adviseer en ondersteun je het fractielid inzake de media, communicatie en voorlichting. Zo draag je zorg voor de persvoorlichting over politiekinhoudelijke zaken, stel je persberichten op en redigeer je opiniërende stukken voor diverse (sociale) media in opdracht van het fractielid;

Beknopt profiel van de functie

Als kandidaat beschik je over (tenminste) Hbo werk- en denkniveau; kennis van de beleidsgebieden SZW en/of VWS is een pre. Je beschikt over kennis van voorlichtingsmethoden en –technieken en kunt deze effectief toepassen. Je beschikt tevens over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent in staat snel te schakelen tussen het schrijven van politiek-inhoudelijke en pakkende mediabijdragen waarbij kwaliteit hand in hand gaat met een vlotte, scherpe pen. Je vertaalt gegevensanalyses naar concrete voorstellen en adviezen. Je draagt voorts inhoudelijk bij door Kamervragen, moties en amendementen voor te bereiden. Je bent in staat een functionele band met de parlementaire pers op te bouwen. Uiteraard heb je kennis van het politieke bestel en ben je vaardig in het werken in een politiek-bestuurlijke context. Het leidt geen twijfel dat je voor deze functie stressbestendig en flexibel bent en het vermogen en de motivatie moet hebben je voortdurend op adequate wijze aan te passen aan de context. Een gezonde dosis relativeringsvermogen is een pre.

Tenslotte is het in de compacte nieuwe setting van de fractie van cruciaal belang dat er een match is tussen jou en het Kamerlid.

Wat bieden we

Een inspirerende werkomgeving in het hart van de Nederlandse democratie. Multidisciplinaire samenwerking in een compacte organisatie met korte lijnen en ruimte om de functie verder te ontwikkelen. De functie is in afwachting van externe functiewaardering, voorlopig ingedeeld in schaal 11 van de salaristabel van de SOT. Arbeidsvoorwaarden conform de Cao SOT. We starten altijd met een jaarcontract.

Belangstelling en solliciteren

Als je belangstelling hebt maak je dit kenbaar door uiterlijk 21 augustus 2017 je motivatiebrief en CV op te sturen per e-mail aan pvda_sollicitatie@tweedekamer.nl. Voor meer informatie over de procedure en de functie kun je contact opnemen met Claudy Lubbers, directeur SOT PvdA, telefoon 070-3182699, en Arjan de Vries, personeelsadviseur, telefoon 06-12730424. Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de procedure..

Delen: