Lid van het Presidium

 Het landelijk partijbureau van de PvdA zoekt op korte termijn een:

Lid van het Presidium

Lid van het presidium

ca. 60 uur per jaar

Op het congres op 9 maart 2024 kiezen de leden van de PvdA drie leden van het presidium. Kandidaten voor deze onbezoldigde functie kunnen zich tot vrijdag 15 december (23:59) melden bij de adviescommissie. De adviescommissie zal de kandidaturen beoordelen en een voordracht doen aan het Congres.

De Partij van de Arbeid
De PvdA streeft elke dag naar een rechtvaardiger en socialer Nederland. We geloven in bestaanszekerheid, rechtvaardigheid en waardering voor iedereen. Onze politici en medewerkers werken hier elke dag onvermoeibaar aan. Zo bouwen we van buurtcentra tot in het Europees Parlement aan een sociale en duurzame samenleving.

Het presidium
De Partij van de Arbeid is een vereniging met ruim 40.000 leden. Het presidium speelt een belangrijke rol in onze ledendemocratie. Het presidium zorgt ervoor dat vergaderingen goed verlopen en besluiten in onze partij op een goede manier worden genomen. Het presidium zorgt voor een aantrekkelijk debat met ruimte voor ieders mening. Dat doet het presidium bijvoorbeeld door het voorzitten en voorbereiden van congressen en politieke ledenraden.

Het presidium bestaat uit 9 leden. De leden van het presidium worden tijdens het congres gekozen door de leden van de PvdA. De leden van het presidium zijn vrijwilligers.

Speerpunten van het presidium
De ledendemocratie binnen de PvdA is continue in ontwikkeling. Het presidium levert daar een belangrijke bijdrage aan. Het presidium houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

 • • Zorgen voor levendige debatten
  Het presidium is verantwoordelijk voor de wijze waarop er over onderwerpen wordt gediscussieerd. Dat kan vanachter het spreekgestoelte, maar we zoeken nadrukkelijk ook naar andere vormen van ledeninspraak.
 • De ledendemocratie verbeteren en vernieuwen
  Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren en vernieuwen van onze ledendemocratie. Wij willen dat nog meer mensen zich thuis voelen op onze bijeenkomsten en zich geroepen voelen om mee te doen.
 • Bewaken van goede besluitvorming
  Het presidium zit vergaderingen van het congres, de politieke ledenraad en de verenigingsraad voor. Het presidium heeft daarbij een belangrijke rol. Het presidium draagt er zorg voor dat het proces om tot een besluit te komen goed en zorgvuldig verloopt en voor iedereen te volgen is.

Profiel van het presidium
Het presidium is een gevarieerd team dat de hele partij aanspreekt. Dat geldt zowel voor de personen - naar gender, leeftijd, achtergrond – als voor de regionale binding en betrokkenheid en de eerder verworven kennis, ervaringen en vaardigheden. Maar het geldt ook voor de houding van de verschillende leden van het presidium. Het ideale presidium bestaat uit teamspelers, verbinders, debataanjagers, doeners en denkers. De leden van het presidium vertrouwen en helpen elkaar.

Profiel van een lid van het presidium
Leden van het presidium zorgen samen voor een sterke ledendemocratie binnen onze partij. Om daar een bijdrage aan te leveren moeten leden van het presidium in ieder geval:

 • Affiniteit hebben met de Partij van de Arbeid en de sociaaldemocratie;
 • Kunnen zorgen voor een goed en ordelijk verloop van grote en kleine vergaderingen;
 • Gevoel hebben voor bestuurlijke en persoonlijke verhoudingen;
 • Gedreven zijn om de ledendemocratie binnen de PvdA verder te ontwikkelen.

Integriteit
De PvdA stelt hoge eisen aan de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Kandidaten voor het presidium worden daarom gevraagd om indien hun kandidatuur leidt tot een voordracht een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Voorafgaande aan een mogelijke voordracht wordt in het gesprek van de kandidaatstellingscommissie met de kandidaten voor het presidium het aspect van integriteit nadrukkelijk aan de orde gesteld.

Tijdsbesteding, vergoeding en termijn
Het lidmaatschap van het presidium vraagt een beschikbaarheid van maximaal 60 uur per jaar. Deze uren zijn niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. De voorbereidingen van politieke ledenraden en congressen vragen de meeste tijd. De verenigingsraad komt vier keer per jaar bijeen. Het presidium organiseert zelf vergaderingen om deze bijeenkomsten voor te bereiden.

Het werk van het presidium vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Er staat geen vergoeding tegenover. Reis- en andere onkosten worden wel vergoed.

Leden van het presidium worden verkozen voor een periode van 4 jaar. Het presidium kiest zelf een voorzitter uit zijn midden.

Verkiezing
De leden van het presidium worden gekozen door het congres. Het volgende congres is op 9 maart 2024.

De selectieprocedure wordt begeleid door een adviescommissie bestaande uit Dennis Bouwman (voorzitter), Marja Bijl, Martijn Brandenburg, Arie de Jong, Murielle Posthuma, Maria Scali en Remy van Aanholt.

De adviescommissie beoordeelt de kandidaturen die binnenkomen en voert gesprekken. Op basis daarvan doet de commissie een voordracht aan het congres.

Je kan jezelf kandidaat stellen door uiterlijk 15 december (23:59) een gemotiveerde motivatiebrief en CV aan de commissie te sturen via het onderstaande formulier. Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie, Joshua Paas, via [email protected].

Solliciteren vacature Presidium

Middels dit formulier kun je solliciteren voor de volgende vacatures die door het Congres van 2024 (9 maart) zullen benoemd: drie leden van het presidium.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Je relatienummer vind je onderaan de mails die je van de PvdA ontvangt en in je profiel op MijnPvdA

Max. bestandsgrootte: 60 MB.
Max. bestandsgrootte: 60 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Delen: