Fractiemedewerker PvdA Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland bestuurt regionaal op het gebied van o.a.; groen, water, financieel toezicht van gemeentes, gemeentelijke fusies, mobiliteit en ruimtelijke ordening. In het provinciehuis te Den Haag zetelen de leden van de Provinciale Staten. Voor de PvdA Statenfractie bestaande uit vijf Statenleden zijn we op zoek naar een fractiemedewerker.

Hieronder volgt een omschrijving van de functie en functie-eisen. Mensen met enige ervaring in de politiek en/ of de ondersteuning van een bestuur zijn uitgenodigd om te reageren. 

U kunt tot vrijdag 8 september reageren.

FUNCTIEOMSCHRIJVING ONDERSTEUNING STATENFRACTIE PVDA ZUID-HOLLAND (12-18 per week)

Werkzaamheden

 • Voorbereiding, verslaglegging van de (fractie-)vergaderingen op maandagavond- en woensdag en de uitwerking daarvan
 • Assistentie van de fractie(leden) bij het doen tot standkomen van vragen, moties en overige notities
 • Voorbereiding werkbezoeken en bijeenkomsten, zowel beleidsinhoudelijk als organisatorisch
 • Verzamelen, ordenen en selecteren van informatie over inhoudelijke onderwerpen
 • Administratieve taken als correspondentie en onderhoud van de website
 • Onderhouden van contacten met o.a. ambtenaren van de provincie, leden van de PvdA-fractie en andere fracties
 • Verzorgen van publiciteit en communicatie, in overleg met het fractiebestuur
 • Ondersteunen van individuele fractieleden, in overleg met het fractiebestuur

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Gevoel voor en kennis van politiek en politieke verhoudingen
 • Positief ten opzichte van de PvdA
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Bekendheid met de gebruikelijke computerprogramma’s en Internet
 • Organisatorische kwaliteiten en een proactieve instelling
 • Flexibel, gemotiveerd, teamspeler
 • Beschikbaarheid op maandagmiddag en –avond, woensdag en een dag in overleg

U kunt uw brief mailen naar de secretaris van de Statenfractie, mevrouw N.K.O Matil [email protected]. Bij vragen kunt u ook bij mevrouw Matil terecht.

Delen: