Profiel burgemeester

Profiel burgemeester

Foto Flickr / Willem Pekel

Manon Fokke (portefeuillehouder burgemeestersbenoemingen) beheert een poule van potentiële burgemeesters. De burgemeesterspoule bevat namen en gegevens van PvdA’ers die geïnteresseerd zijn in het burgemeestersambt. Zij worden regelmatig op de hoogte gesteld van actuele en toekomstige burgemeestersvacatures.

Op basis van je persoonlijke profiel en dat van een vacature worden personen in de poule soms gericht benaderd om te solliciteren. Met de personen in de burgemeesterspoule wordt door de portefeuillehouder burgemeestersbenoemingen één of meer gesprekken gevoerd om te adviseren in het traject naar een mogelijk burgemeestersambt.

De profielschets burgemeester is momenteel niet beschikbaar.

Onderaan de profielschets kun je doorklikken naar het inschrijfformulier. Hier kunt je je interesse kenbaar maken. Je solliciteert via dit formulier dus niet direct voor een burgemeestersvacature maar je solliciteert om opgenomen te worden in de poule.

Delen: