Presidium

Presidium

Op het congres van 19 januari 2019 is een nieuw presidium gekozen. Het presidium zit de vergaderingen voor van het Congres, de Politieke Ledenraad en de Verenigingsraad.

Dennis Bouwman

is lid van het presidium sinds 2015, oud-raadslid in Enschede. Wethouder in de gemeente Midden-Drenthe.

Els Boot

is lid van het presidium sinds 2016, oud burgemeester van Giessenlanden. Werkzaam als toezichthouder bij NIDOS, dit is een (gezins-)voogdij instelling voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen en zit in de Adviesraad van IDEA (International Debate Education Association) Nederland

Rita Weeda

is lid van het presidium sinds 2016, oud-wethouder, vicevoorzitter bestuur gewest Gelderland PvdA, voorzitter/toezichthouder Scholengroep GelderVeste

Marnix Brinkman

is lid van het presidium sinds 2016, algemeen bestuurslid van de afdeling Utrecht. Werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht.

Laurens de Kleine

Esther de Vries

Het presidium is te bereiken via de bestuurssecretaris Christiaan van de Griend: bestuurssecretariaat@pvda.nl.

Thijs Bogers

Martien Brander

Marene Elgershuizen

Susanne Bout

Delen: