Neveninstellingen

Neveninstellingen

De neveninstellingen van de PvdA zijn stichtingen die – de naam zegt het al – verwant zijn aan onze partij. Deze instellingen zijn financieel onafhankelijk, en hebben ieder een eigen stichtingsbestuur. De volgende instellingen horen bij de Partij van de Arbeid:

  • De Wiardi Beckman Stichting (WBS) is het wetenschappelijke bureau van de PvdA. De WBS doet wetenschappelijk onderzoek, verzorgt publicaties op tal van politieke terreinen, organiseert debatten en maakt het blad Socialisme & Democratie.
  • De Foundation Max van der Stoel for Democracy, Development and Dialogue is in 2013 ontstaan door een fusie van de Alfred Mozer Stichting en de Evert Vermeer Stichting. De sociaaldemocratische waarde van internationale solidariteit wordt door de stichting nagestreefd binnen drie pijlers: democracy, development en dialogue.
  • Het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Het CLB ondersteunt alle lokale, regionale en provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders.
  • De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) wil in eerste instantie jonge mensen voor politiek interesseren en ze stimuleren om zich een zelfstandige en kritische mening te vormen over allerhande politieke aangelegenheden. De JS organiseert jongeren om samen voor een rechtvaardige maatschappij te vechten.
Delen: