Internationale netwerken

Internationale netwerken

Foto Pixabay / geralt

Partij van de Europese Sociaaldemocraten

De Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES) is de Europese koepelorganisatie waar de PvdA lid van is. De PES heeft als doel om gezamenlijk de besluiten van de Europese instituties, zoals de Europese Raad en het Europees Parlement, te beïnvloeden. In totaal werken 33 zusterpartijen in de Europese Unie en Noorwegen samen om gemeenschappelijke sociaaldemocratische standpunten in te nemen en te verwezenlijken. Daarnaast zijn er nog 13 partijen geassocieerd aan de PES en zijn er 12 observerende partijen. De PvdA wordt bij de tweejaarlijkse PES congressen vertegenwoordigd door de PES-delegatie. Als PvdA lid kun je ook actief worden bij de PES, als PES activist.

Progressive Alliance

De PvdA kijkt over de grenzen heen om goed werk, eerlijk delen en mensenrechten altijd en overal op de agenda te krijgen. Daarom maakt de PvdA deel uit van de Progressive Alliance. Dit wereldwijde netwerk van progressieve, sociaaldemocratische, socialistische en democratische partijen is in 2012 opgericht om ‘best practices’ te delen en om onze progressieve agenda te verwezenlijken door samen op te trekken. Partijen uit alle werelddelen maken onderdeel uit van dit netwerk en ondersteunen elkaar in partijorganisatie, campagne voeren en bij het ontwikkelen van beleid. Ook komt de Progressive Alliance op voor progressieven die onderdrukt en vervolgd worden, door middel van solidariteitsacties.

European Forum for Democracy and Solidarity

In de landen rondom de Europese Unie draagt de PvdA bij aan het bevorderen van (sociaal)democratie via het European Forum for Democracy and Solidarity. Sinds 1993 werken sociaaldemocratische partijen en stichtingen samen in dit platform om de democratie in de Kaukasus, Oost- en Zuid-Oost Europa te versterken. Dat doet zij door projecten, missies, seminars en conferenties in die regio’s op te zetten. Daarnaast vergaart het European Forum informatie over de politieke situatie in de landen waarin zij actief is en analyseert ze deze voor de partijen en stichtingen die onderdeel uitmaken van het platform. De Foundation Max van der Stoel voert het secretariaat van het platform, en coördineert dan ook alle activiteiten ervan.

Delen: