Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Foto Pixabay /DrCarl

Beloningsbeleid

Medewerkers van het partijbureau worden beloond volgens de cao ‘PvdA en neveninstellingen’. Voor de bestuurders geldt de ‘regeling bezoldigd bestuurders PvdA’. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Duurzame bedrijfsvoering

PvdA hecht erg aan een duurzame bedrijfsvoering. Daarom probeert de PvdA dit in haar bedrijfsvoering op het partijbureau op de volgende manieren:

– We drinken uitsluitend Fair Trade koffie op het partijbureau
– Op het partijbureau gaan bij afwezigheid automatisch de lichten uit
– Het papier (waaronder het ledenblad Rood) van onze publicaties draagt het FSC-keurmerk
– We hebben een dienstfiets, vrij te gebruiken voor alle medewerkers van het partijbureau
– Geen enkele medewerker van het partijbureau komt met de auto naar kantoor.
– De PvdA gebruikt, daar waar mogelijk, Open Source Software.Door deze maatregelen hoopt de PvdA ook via haar bedrijfsvoering, naast de politieke inzet voor duurzaamheid op landelijk en lokaal niveau, ook haar steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen.

Delen: