De PvdA is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd.

Meer informatie

Beloningsbeleid

Medewerkers van het partijbureau worden beloond volgens de cao ‘PvdA en neveninstellingen’. Voor de bezoldiging van bestuurders geldt de ‘regeling bezoldigd bestuurders PvdA’. De voorzitter ontvang een bezoldiging ter hoogte van de schadeloosstelling voor leden van de Tweede Kamer, zonder de onkostenvergoedingen. De internationaal secretaris ontvangt op dit moment geen bezoldiging.

Delen:

Iedere bijdrage telt!