De PvdA is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 002563241.

Meer informatie

Beloningsbeleid

Medewerkers van het partijbureau worden beloond volgens de cao ‘PvdA en neveninstellingen’. Voor de bestuurders geldt de ‘regeling bezoldigd bestuurders PvdA’. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Delen:

Iedere bijdrage telt!