De organisatie van de PvdA

De organisatie van de PvdA

Foto Flickr / Rebke Klokke

De PvdA bestaat uit verschillende geledingen. Iedereen die lid wordt van de partij, is automatisch lid van de afdeling van zijn woonplaats. De afdelingen binnen één provincie vormen samen een gewest. De PvdA-organisatie bestaat uit twaalf gewesten die de afdelingen ondersteunen.
Het Congres
is het hoogste orgaan van de PvdA. Eenmaal per jaar vindt het partijcongres plaats. Hier worden de belangrijkste partijbeslissingen genomen: afgevaardigden én leden stemmen over zaken als het beginselmanifest, de kandidatenlijsten voor de Tweede-Kamerverkiezingen en het verkiezingsprogramma. De congresafgevaardigden worden aangewezen door de afdelingen.
De politieke ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de fracties in de Eerste Kamer en Tweede Kamer, de PvdA-delegatie in het Europees Parlement en het partijbestuur over de politieke koers van de partij tussen de congressen door. Het partijbestuur is belast met het bestuur en de algemene leiding van de Partij van de Arbeid.Het partijbureau ondersteunt het landelijke PvdA-bestuur in de dagelijkse uitvoering.
Tot de neveninstellingen ten slotte worden alle organisaties gerekend die aan de PvdA en het PvdA-gedachtegoed verwant zijn, maar waarvan PvdA-leden niet automatisch lid zijn, zoals de Wiardi Beckman Stichting (WBS) en het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). In de rechterkolom lees je meer informatie over deze onderdelen.

Delen: