Jan Schaper-leergang

Jan Schaper-leergang

De Jan Schaper-leergang is de leergang voor iedereen met interesse in het raadslidmaatschap. De leergang vindt elke vier jaar plaats in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De leergang wordt georganiseerd door CLB, PvdA partijkantoor en de gewesten van de PvdA. Voor nieuwe kandidaat-raadsleden is het volgen van de Jan Schaper-leergang verplicht. Wie de leergang afrondt:

  • heeft een reëel beeld van wat het raadswerk inhoudt wat betreft tijd, inzet, verwachtingen, impact op het persoonlijk leven, mogelijkheden en onmogelijkheden;
  • weet welke competenties nodig zijn om als raadslid te kunnen werken;
  • heeft kennis van partij en geschiedenis;
  • heeft kennis van de werking van de politiek;
  • heeft op hoofdlijnen kennis van een aantal belangrijke dossiers en kan deze koppelen aan sociaaldemocratische waarden;
  • bezit basiskennis van een aantal vaardigheden (zoals debatteren).

Contact CLB

Voor vragen over de leergang kun je terecht bij het CLB via clb@pvda.nl

Delen: