Jan Schaper-leergang

Jan Schaper-leergang

De Jan Schaper-leergang is de leergang voor iedereen met interesse in het raadslidmaatschap. De leergang vindt elke vier jaar plaats in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende Jan Schaper-leergang vindt plaats in 2017. De leergang wordt georganiseerd door CLB, PvdA partijkantoor en de gewesten van de PvdA. Voor nieuwe kandidaat-raadsleden is het volgen van de Jan Schaper-leergang verplicht. Wie de leergang afrondt:

  • heeft een reëel beeld van wat het raadswerk inhoudt wat betreft tijd, inzet, verwachtingen, impact op het persoonlijk leven, mogelijkheden en onmogelijkheden;
  • weet welke competenties nodig zijn om als raadslid te kunnen werken;
  • heeft kennis van partij en geschiedenis;
  • heeft kennis van de werking van de politiek;
  • heeft op hoofdlijnen kennis van een aantal belangrijke dossiers en kan deze koppelen aan sociaaldemocratische waarden;
  • bezit basiskennis van een aantal vaardigheden (zoals debatteren).

Interesse in de Jan Schaper-leergang? Meld je hier aan