Jan Schaper-leergang

Jan Schaper-leergang

De Jan Schaper-leergang is de leergang voor iedereen met interesse in het raadslidmaatschap. De leergang vindt elke vier jaar plaats in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende Jan Schaper-leergang vindt plaats in 2017. De leergang wordt georganiseerd door CLB, PvdA partijkantoor en de gewesten van de PvdA. Voor nieuwe kandidaat-raadsleden is het volgen van de Jan Schaper-leergang verplicht. Wie de leergang afrondt:

 • heeft een reëel beeld van wat het raadswerk inhoudt wat betreft tijd, inzet, verwachtingen, impact op het persoonlijk leven, mogelijkheden en onmogelijkheden;
 • weet welke competenties nodig zijn om als raadslid te kunnen werken;
 • heeft kennis van partij en geschiedenis;
 • heeft kennis van de werking van de politiek;
 • heeft op hoofdlijnen kennis van een aantal belangrijke dossiers en kan deze koppelen aan sociaaldemocratische waarden;
 • bezit basiskennis van een aantal vaardigheden (zoals debatteren).

Fase 1:

Binnenkort van start of is al van start

Gelderland

Sandra Braam, braamsandra@gmail.com
Berend Metz, berend.a.metz@gmail.com

Data: 6 en 20 mei en 17 juni
Locatie: Zalencentrum Parkstaete, te Velp.

Aanmelden tot 8 april, maar mocht je je nog willen aanmelden, neem even contact op met de organisatie in Gelderland.

Utrecht

Sytse Koopmans, sytse.koopmans@gmail.com

Data en locatie: 6, 13 mei a.s. georganiseerd in het partijkantoor Utrecht. 10 juni is er een bijeenkomst voor de deelnemers van buiten de stad Utrecht. Voor de deelnemers Utrecht-stad komt er een avondbijeenkomst op een nader te bepalen datum.
Aanmelden tot 21 april.

Noord Holland

Maarten Aleva,  maarten.aleva@xs4all.nl
Data en locatie: Fase 1 van de leergang wordt op 6, 13 en 20 mei georganiseerd in Haarlem, Amsterdam en een later te bepalen derde locatie in Noord-Holland.              

Aanmelden tot en met 6 april

 • Amsterdam organiseert eigen bijeenkomsten voor Amsterdamse deelnemers (in overleg met het gewest)
  Marian Konijn, ma.konijn@planet.nl
  Aanmelden voor de oriëntatiefase tot 10 mei, mocht je je toch nog willen aanmelden, neem contact op met Marian Konijn. Data: activiteiten vinden plaats in de periode tussen 11 mei en 8 juni 2017 en beslaan ten minste 4 dagdelen (16 uur).

Noord Brabant

Gerben Welling, info@gerbenwelling.nl

Data en locatie: 10 en 24 juni (in combinatie met de Brabant-dag), 8 juli. Locatie nog niet bekend.
Aanmelden kan tot woensdag 31 mei.

Limburg

Thijs Deckers, thijsdeckers@gmail.com

Data en locatie: Fase 1 van de leergang wordt gegeven op 6 en 20 mei  (10:00 tot 13:00 uur) en 13 mei (13:00 t/m 16:00 uur, tijdstip is gewijzigd ivm ALV gewest).  De locatie wordt nog nader bepaald, maar de cursus zal waarschijnlijk plaatsvinden in Roermond.

Zuid Holland

Mats Bergman – de Zwart, mats.bergman.zh@outlook.com of via pvdazuidholland@gmail.com.

Data en locatie: Fase 1 van de leergang wordt op 20 mei en 17 en 24 juni 2017, steeds van 10.00 tot 13.00 uur, georganiseerd in het PvdA Partijkantoor in Rotterdam (Willem Smalthof 95).

Aanmelden tot en met 5 mei.

Flevoland

Bahreddine Belhaj/ belieder@mail.com

Flevoland organiseert geen eigen leergang. Je kunt mogelijk meedoen in Utrecht (zie aldaar).

In voorbereiding 

Nog geen nadere informatie bekend, behalve de contactpersonen uit het gewest.

Groningen, Janny Gerda de Jonge / jannygerdadejonge@gmail.com

Friesland, Henk Hoen,  henk.hoen@home.nl

Drenthe, Jacob Bruintjes j.jbruintjes@freeler.nl

Overijssel,  Koos Dalstra kmdalson@gmail.com

⇒ Aanmelden (Voor alle gewesten) 

 Al afgerond

Zeeland

Willem Sanderse,  willemsanderse@telfort.nl

Al georganiseerd in januari en februari. Je kunt mogelijk meedoen in Zuid-Holland of Noord-Brabant (zie aldaar).

Fase 2:

September-oktober; bevat in ieder geval een gezamenlijke dag centraal in Nederland.

Contact CLB en partijbureau

Voor vragen over de leergang kun je ook terecht bij Lennart Bak (lbak@pvda.nl) of Naomi Woltring (nwoltring@pvda.nl).