Den Uyl-leergang

Den Uyl-leergang

De Den Uyl-leergang biedt deelnemers voldoende bagage waardoor ze in al hun optredens zichtbaar en herkenbaar zijn als sociaaldemocraat.

De Den Uyl-leergang is een scholingsprogramma voor mensen die de ambitie en potentie hebben voor een landelijke of Europese politieke functie. Tijdens de leergang wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten die van belang zijn bij de voorbereiding op een functie als volksvertegenwoordiger: de achtergronden en geschiedenis van de sociaaldemocratie, je eigen sociaaldemocratische profiel, het politiek bedrijven in de dagelijkse praktijk, inhoudelijke onderwerpen (toepassing van het sociaaldemocratisch gedachtegoed op verschillende beleidsterreinen) en communicatietrainingen in het kader van stijl en communicatie.

De Den Uyl-leergang wordt niet meer dan 1 à 2 keer per regeerperiode gegeven en het aantal plaatsen is beperkt. Om te worden toegelaten moet je een selectieprocedure doorlopen. Voor deelname vragen we een eigen bijdrage.

 

Delen: