Banningleergang

Banningleergang

De Banningleergang is een jaarlijkse cursus over de ontwikkeling van de beginselen en waarden van de sociaaldemocratie en heeft elk jaar een ander thema.

De leergang is bedoeld voor personen, met name jongeren, die geïnteresseerd zijn in de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging, en is ook toegankelijk voor niet-leden. De cursus wordt georganiseerd door de Banningvereniging, die activiteiten organiseert op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie.

De Banningleergang van 2016 is al voorbij. Voor meer informatie over aankomende leergangen, bezoek de website van de Banningvereniging.

Interesse in de Banning-leergang? Geef je interesse hier aan