Werkgroep Patiënt Centraal (WPC)

Werkgroep Patiënt Centraal (WPC)

De Werkgroep Patiënt Centraal (WPC) is een actieve groep PvdA-leden die binnen en buiten de partij de discussie over de inzet van de partij op het terrein van gezondheid en zorg willen stimuleren.

De WPC bestaat uit zo’n 140 leden. De meesten van hen werken in de zorg, zijn actief binnen patiënten- en cliëntenorganisaties, werken bij onderzoeks- of adviesbureaus of bij de overheid of dragen een politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de zorg.

Ieder PvdA-lid kan lid worden van de WPC door een e-mail te sturen naar patientcentraal@gmail.com onder vermelding van ‘nieuw lid’ en naam en e-mailadres.

De WPC werkt samen met de Tweede Kamerfractie van de partij en organiseert 5 tot 6 keer per jaar een discussiebijeenkomst in het gebouw van de Kamer. WPC-leden worden hiervoor uitgenodigd. Daarnaast organiseert de WPC ieder jaar op een zaterdag een openbare bijeenkomst, waar naast de leden van de WPC ook anderen van binnen en buiten de PvdA aan deel kunnen nemen.

Naast dat de WPC discussiebijeenkomsten organiseert, adviseert de WPC desgewenst – maar soms ook ongevraagd – het partijbestuur en Kamerleden. De WPC fungeert daarbij als netwerk waarin we een beroep kunnen doen op de kennis en ervaring van onze leden.

De activiteiten van de WPC worden georganiseerd door een kerngroep, die o.a. bestaat uit Nico Bernts (voorzitter), Paulien van Hessen (secretaris) en Malou Janssen (penningmeester).

Contact en informatie

Nico Bernts en/of Paulien van Hessen: patientcentraal@gmail.com. Meer informatie over de WPC en haar activiteiten vindt u op wpc.pvda.nl

Portefeuillehouder van dit netwerk in het partijbestuur is Harry Vogelaar.

LinkedIn

Word lid van onze LinkedIn-groep >

Delen: