Werkgroep handicap en beleid

Werkgroep handicap en beleid

Foto Pxabay / OpenClipart-Vectors

1,7 miljoen van de zelfstandig wonende Nederlanders heeft een beperking. Zij willen en kunnen deelnemen aan de samenleving, maar ondervinden daarbij nog te veel belemmeringen:

  • Er worden nog steeds openbare gebouwen opgeleverd die niet toegankelijk zijn
  • Grote delen van de openbare ruimte zijn voor mensen met een handicap niet toegankelijk
  • Er worden te weinig aanpasbare woningen gebouwd
  • Het openbaar vervoer is voor veel mensen met een handicap niet toegankelijk.
  • Het gemiddeld bruto inkomen van mensen met een beperking is 40% lager dan dat van Nederlanders zonder handicap
  • Culturele instellingen en manifestaties zijn vaak niet toegankelijk. Ook de PvdA geeft nog niet altijd het goede voorbeeld.

Het PvdA- netwerk Handicap en Beleid benadert mensen met een beperking als burgers en niet als patiënt of cliënt.

Onze partij moet de maatschappelijke deelname van mensen met een beperking actief bevorderen. Enkele aandachtspunten van de netwerkgroep:

  • Ratificatie door Nederland van het VN verdrag gelijkberechtiging mensen met een handicap
  • Arbeidsparticipatie van mensen met een handicap
  • Decentralisatie van zorgtaken (Wmo)

De netwerkgroep staat open voor alle leden van de PvdA. Je kunt je aanmelden via pvdawerkgroephandicapenbeleid@gmail.com om op de hoogte blijven van onze plannen en geïnformeerd te worden over belangrijke zaken aangaande handicap en beleid. Verder zijn wij ook actief op de online netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter.

Aanmelden kan ook door een brief met naam en adres te sturen naar:
José van Rosmalen, secretaris van de PvdA werkgroep Handicap en Beleid
Kerklaan 500
2903 HK Capelle aan den IJssel
010 458 79 03
06 20 40 42 81
mail: j.vrosmalen@online.nl

Portefeuillehouder voor dit netwerk in het partijbestuur is Harry Vogelaar.

Delen: