Een nieuw netwerk opzetten

Een nieuw netwerk opzetten

Foto Pxabay / OpenClipart-Vectors

Wil je kennis verzamelen en informatie delen met partijgenoten, wil je een thema agenderen binnen de partij, activiteiten organiseren rond een onderwerp of partijgenoten met eenzelfde interesse mobiliseren, dan kan dat mogelijk via een landelijk, door het partijbestuur erkend ‘netwerk’. Hier lees je hoe het opzetten van een erkend netwerk in zijn werk gaat. Hoe kun je het opzetten van een netwerk het beste aanpakken? Welke criteria zijn er? Hoe verloopt de procedure? Waar moet je rekening mee houden?

De PvdA wil de participatie van leden stimuleren. Heb jij een initiatief of idee dat bijdraagt aan de kennisontwikkeling en meningsvorming in de partij en/of dat de inzet en bijdrage van partijleden bevordert, dan kan dat mogelijk via een netwerk. PvdA-netwerken opereren zelfstandig, maar wel volgens een aantal criteria en spelregels:

  • Netwerken dienen jaarlijks een werkplan, met begroting, in.
  • Netwerken organiseren activiteiten voor PvdA-leden.
  • Netwerken hebben de besluitvorming democratisch georganiseerd en staan open voor (alle) PvdA-leden.
  • Netwerken hebben een toegevoegde waarde.

Netwerken opereren in de regel zo veel mogelijk zelfstandig, maar in de beginfase, dat wil zeggen van aanvraag tot erkenning, biedt het partijbureau enige ondersteuning, in de vorm van advies en doorgeleiding naar de juiste gremia. Neem contact op met [email protected], voor advies over de mogelijkheden en de voorwaarden voor het oprichten van een netwerk.

Waar moet een aanvraag aan voldoen
Besluit je na overleg met de adviseurs om een netwerk te starten, dan kun je bij de organisatie een aanvraag indienen. Een aanvraag bevat een beschrijving van de doelstelling van de groep, een werkplan en een (concept)begroting.

De doelstelling en het werkplan worden getoetst aan de volgende criteria:

  • Is er een toegevoegde inhoudelijke waarde voor de partij?
  • Is het relevant voor de partij?
  • Is er sprake van een onderscheidende doelstelling (iets wat nog niet gebeurt binnen de partij?)
  • Is de doelstelling over het bereiken van het aantal leden een realistische doelstelling?
  • Zijn de groepen open en transparant voor alle PvdA-leden? Gekoppeld aan de doelstelling van de groep kunnen er deelnamecriteria gesteld worden, bijvoorbeeld: het juristennetwerk accepteert alleen maar leden met een juridische achtergrond.
  • Is er een democratisch samengestelde stuurgroep of bestuur of is duidelijk dat de (initiële) trekkers hier een prioriteit van maken?

Wanneer het partijbestuur positief beslist over de aanvraag, kun je aan de slag.
In het najaar van het kalenderjaar waarin jouw groep van start is gegaan, word je gevraagd een begroting en werkplan voor het komend jaar in te dienen. Daarnaast wordt aan het eind van het jaar een activiteitenverslag over het afgelopen jaar gevraagd.

Op basis van het werkplan, de begroting en verslag over het afgelopen jaar, besluit het partijbestuur of jouw groep door mag gaan (verlenging van de status) en over de hoogte van de bijbehorende financiële ondersteuning. Bij toetsing wordt gekeken naar de bijdrage die de groep heeft geleverd aan de partij.

Delen: