Juristennetwerk in de PvdA

Juristennetwerk in de PvdA

Foto Pxabay / OpenClipart-Vectors

In de politiek zijn juridische en justitiële zaken vaak spraakmakend; van terreurdreiging tot ontsnapte TBS-patiënten en van het kiesstelsel tot de Europese inmenging. Al deze zaken hebben in mindere of meerdere mate een juridische component, kortom een zeer belangrijk aspect van politiek. Daarom kent de Partij van de Arbeid een eigen Juristennetwerk.

Doelstelling

Het Juristennetwerk is een netwerk van reeds ervaren juristen en studenten met een juridische achtergrond, die lid zijn van de PvdA of de Jonge Socialisten. Het netwerk heeft een vierledig doel:

  1. Het netwerken van kennis;
  2. Advisering van de verschillende woordvoerders van de fracties van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement en de verschillende instellingen van de PvdA.
  3. Het doen van onderzoek naar juridische vraagstukken; en
  4. Het analyseren van relevante actuele ontwikkelingen.

1. Netwerken

Het primaire doel van het Juristennetwerk is om juristen die lid zijn van de PvdA bijeen te brengen en op die manier de partij te voorzien van een fijnmazig netwerk van juridische kennis en professionals. We willen mensen met een juridische achtergrond bij elkaar brengen om zo met elkaar kennis en informatie uit te wisselen om op die manier een ‘win-win-situatie’ te doen ontstaan. Enerzijds wordt zo de (onderlinge) kennis van de netwerkleden zelf bevorderd. Anderzijds zal zo ook de kennis binnen en voor de partij beter gestructureerd worden.

2. Advisering

Voor parlementariërs is het wenselijk om bij belangrijke zaken terug te kunnen vallen op en advies te kunnen inroepen van een groep sociaaldemocratische juristen. Zeker bij kwesties waar binnen de partij verschillend over wordt gedacht of bij wetgeving die ‘gevoelig ligt’. Denk bij dat laatste bijv. aan wetgeving op het gebied van (bescherming van) privacy of terrorismebestrijding, en de veranderingen in de zorg. Verder is van belang dat via dit netwerk juridische onderwerpen op de politieke agenda kunnen worden geplaatst.

3. Onderzoek

Het uitzetten van beleid kan alleen plaatsvinden indien er eerst grondig onderzoek heeft plaatsgevonden. Dergelijk onderzoek vergt doorgaans veel tijd, aandacht en expertise. Gezien de dagelijkse druk op onze volksvertegenwoordigers, is het niet altijd mogelijk om wets- en beleidsvoorstellen op een adequate manier te onderzoeken. Het Juristennetwerk voorziet in deze lacune en biedt de partij, op verzoek, hoogwaardige onderzoekscapaciteit.

4. Actuele ontwikkelingen

Politici zien zich dikwijls door de actualiteit geconfronteerd met moeilijke problematiek waarop een snelle en toch adequate reactie vereist is. Ook hierin kan het Juristennetwerk van toegevoegde waarde zijn. Niet alleen door direct te adviseren, maar ook door middel van het voeren van permanent debat over voor de partij belangwekkende actuele discussies.

Onze werkwijze

Het netwerk staat ten dienste van de hele partij: dat betekent alle geledingen, van lokaal tot Europees. Ook kan het Partijbestuur een beroep op het netwerk doen. Wij kunnen zowel ingeschakeld worden door mensen die ons advies willen, als uit eigen beweging partij-instellingen van rapporten en advies voorzien. Het Juristennetwerk adviseert bij monde van teams met specialisten van binnen en buiten de PvdA. Dit kunnen professoren en advocaten zijn, maar bijvoorbeeld ook beleidsmedewerkers, functionarissen of mensen uit het bedrijfsleven. Kortom, het netwerk is op alle fronten veelzijdig.
De PvdA heeft lokale ombudsteams opgezet om burgers te helpen die in contact met (overheids-)instanties vastlopen. Dit contact kan ook een juridische component hebben. Daarom geeft het Juristennetwerk de ombudsteams input op eventueel benodigde juridische aspecten van het ombudswerk.

Het Juristennetwerk organiseert ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst. Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst over de Justitiebegroting. Daarnaast organiseren we workshops (bijv. tijdens het landelijk congres) over actuele onderwerpen.

Samenstelling van het Juristennetwerk en de Stuurgroep

Het Juristennetwerk bestaat uit de leden en de stuurgroep. De leden zijn de spil van het Juristennetwerk. Zij zijn de bron van onze inhoudelijke kennis en zij voorzien de partij van adviezen. De stuurgroep heeft tot taak het onderhouden en beheren van het Juristennetwerk, zodat dit optimaal kan fungeren in zijn advies- en netwerkfunctie.

Contact

Heb je een juridische achtergrond en wil je meedenken over de juridische lijn van de PvdA, dan kun je een (gratis) lidmaatschap aanvragen door je gegevens te sturen naar [email protected]. Meer info is ook te vinden op onze LinkedIn-pagina >

Delen: