Doen wat nodig is

5 september 2013 door Hans Spekman

Afgelopen week was ik te gast in Nieuwsuur, waar ik een voorbeschouwing gaf op het nieuwe politieke jaar. Ik vertelde daar waarom we meedoen aan dit kabinet en welke keuzes we maken in deze moeilijke tijden.

Lees verder

PvdA wil investeringsagenda voor economie en werkgelegenheid

17 augustus 2013 door Henk Nijboer in Werk

De Nederlandse economie verkeert in zwaar weer: de werkloosheid blijft oplopen en veel bedrijven zitten in de problemen. Daar moeten we wat aan doen. Het bestrijden van de oplopende werkloosheid is voor de PvdA het allerbelangrijkst. Daarom vraagt de PvdA het kabinet om op Prinsjesdag met een inv..

Lees verder

Flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans brengen

8 juli 2013 door Lodewijk Asscher in Flexwerk

Het is belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen op de arbeidsmarkt. Daar past niet bij dat een grote groep mensen langdurig geconfronteerd wordt met onzekerheid over hun baan, hun inkomen en mede daardoor ook minder goede toegang heeft tot scholing en de woningmarkt. De conclusies in

Lees verder

Stimuleer de bouw van betaalbare huurwoningen

27 juni 2013 door Jacques Monasch in Wonen (huur)

Het kabinet voert historische hervormingen door op de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek wordt ingeperkt, er moet voortaan volledig worden afgelost zodat mensen weer bezit opbouwen. Scheefwonen wordt aangepakt, corporaties gaan terug naar de kerntaak..

Lees verder

Reactie op trendanalyse woningcorporaties

16 mei 2013 door Jacques Monasch in Wonen (huur)

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) schetst in haar prognose een onvolledig beeld van de woningmarkt in 2017. Juist de toenemende opbrengsten voor corporaties, gecombineerd met forse besparingen op de bedrijfskosten, zullen er in de kome..

Lees verder

Congrestoespraak Diederik Samsom

27 april 2013 door De Redactie

De opdracht die we te vervullen hebben is groter dan wijzelf. Het land dat wij voor ons zien, kan alleen worden gerealiseerd als we bereid zijn de handen ineen te slaan. Het is mijn diepe overtuiging dat de kracht van samenwerking de verleiding tot polarisatie kan weerstaan. Van ik, naar ons…

Lees verder