Rutte 3 blijft multinationals boven mensen stellen

11 december 2018 door Esther-Mirjam Sent

Dit kabinet maakt keuzes die op veel punten onrechtvaardig zijn, omdat de multinationals worden ontzien en de laagste inkomens er het minst op vooruitgaan.

Lees verder

Een klap in het gezicht van alle Nederlanders

29 november 2018

Met deze “slimme” constructies wordt geld gestolen van de samenleving. De overwerkte politieman, de leerkracht met stress, de verpleegkundige met te weinig tijd – wij allemaal betalen de rekening voor Shell en Unilever. En dat moet NU ophouden.

Lees verder

Voor een zeker Europa

21 november 2018

Onder die titel presenteert de programmacommissie het conceptverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019.

Lees verder

Uitzicht op permanente vooruitgang?

21 november 2018 door Jan Schuurman Hess

Ons leven speelt zich thuis af, om ons heen in de straat, in het verkeer, op het werk, op school, of, als je pech hebt, in de gaarkeuken in Almelo… Wat betekent het wanneer bindweefsel in het lichaam los laat; wat gebeurt er dan in de samenleving?

Lees verder

Gaswinning of kernenergie: Groningen is geen wingewest!

19 november 2018 door William Moorlag

Nederland ligt aan een grote en ondiepe zee. Dat biedt ons een unieke kans om vol in te zetten op windparken op zee. En als de zon niet schijnt en de wind niet waait kunnen we energie gebruiken die we hebben opgeslagen in waterstof. Deze waterstofeconomie biedt vooral de noordelijke provincies en de..

Lees verder

Top bedrijfsleven moet niet klagen, maar poetsen

31 oktober 2018 door Henk Nijboer

Onvrede heerst binnen de top van het bedrijfsleven. Er wordt geklaagd, al dan niet in het openbaar, over de sfeer en de toon van het debat over het bedrijfsleven. Maar alleen meer communiceren zal de oorzaken van de onvrede over multinationals niet wegnemen. Daarvoor is namelijk een inhoudelijke ver..

Lees verder

Het eenzame verjaardagsfeestje van het kabinet Rutte III

30 oktober 2018 door Esther-Mirjam Sent

Vandaag worden de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden in de Eerste Kamer. We maken de balans op na één jaar Rutte III. De PvdA ziet mooie economische cijfers, maar die verhullen dat veel mensen niet profiteren van die groei.

Lees verder

Een reus waar Nederland tegenaan kon leunen

27 oktober 2018

Een reus op wiens schouders wij konden staan, dat geldt voor Ad, Wouter, Job, Diederik en voor mij. Een reus waar Nederland tegenaan kon leunen. Dat gemis voelen we allemaal.

Lees verder

Mensen boven multinationals, óók in 2019

19 september 2018

Vorig jaar presenteerden wij samen met GroenLinks en SP een gezamenlijk voorstel met andere keuzes voor de toekomst van Nederland. Een keuze voor investeringen in onze samenleving en in de bestaanszekerheid van iedere Nederlander.

Lees verder

Meer grip én meer verantwoordelijkheid bij migratieaanpak

19 juni 2018 in Internationaal

Als sociaaldemocraten moeten we durven een nieuwe, lange-termijn aanpak voor te stellen met betere oplossingen. Vanuit ons verlangen om mensen in nood te helpen en tegelijk de verzorgingsstaat te beschermen die hier is opgebouwd.

Lees verder

Congresspeech Lodewijk Asscher

16 juni 2018 door De Redactie

Gesproken woord geldt Partijgenoten, Soms overvalt het je. Moet je opeens denken aan iemand die je mist.  Die belangrijk voor je was. We kennen het allemaal. Het verkeer raast steeds iets trager om je heen, en bijna verwonderd door je verdriet kijk je om je heen. Je hoort zijn of haar stem weer eve..

Lees verder