Met de ‘Wmo en route’ door Nederland

15 december 2009 door Jet Bussemaker in Gezondheidszorg

Ik trek momenteel door het land om te zien hoe de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verschillende gemeenten wordt uitgevoerd. Ik zie dat veel gemeenten zeer innovatief zijn en prijs de enorme lokale betrokkenheid. Mijn blog gaat deze week over de ‘Wmo en route’.

Lees verder

Kabinet is nu aan zet

2 december 2009 door Roos Vermeij in AOW

Vandaag maakte de Raad van State het advies bekend over de verhoging van de AOW-leeftijd. Ik wil erop wijzen dat het advies vooruit loopt op voorstellen die nog naar de kamer worden gestuurd. Het kabinet ..

Lees verder

Einde dubbel opstaptarief

26 november 2009 door Lia Roefs

Reizigers in het openbaar vervoer moeten als zij overstappen van het ene vervoersbedrijf naar het andere, nu twee keer een opstaptarief betalen. Als de lagere overheden dat niet aanpakken, moet het Rijk de tarieven voortaan maar weer gaan bepalen. De reiziger mag er niets van merken dat er meerde..

Lees verder

Bestrijd leeftijdsdiscriminatie

25 november 2009 door Pierre Heijnen in Werk

Bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken vroeg ik aandacht voor het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder bij de overheid. Teveel 50-plussers krijgen te weinig kansen op een baan, ook bij de overheid. Terwijl straks iedereen nodig is en we mensen vragen..

Lees verder

Voor de toekomst van onze kinderenn

12 november 2009 door Mariëtte Hamer in AOW

Hieronder vindt u mijn bijdrage aan het debat over de geplande verhoging van de AOW-leeftijd, met als voorbehoud dat het gesproken woord geldt: ‘Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de PvdA de plannen van het kabinet over de AOW steunt. U weet ook van ons dat wij wilden da..

Lees verder

Struisvogel PVV en SP

12 november 2009 door Mariëtte Hamer in AOW

Eindelijk dan het AOW debat. Hoewel het nog moet plaatsvinden is al veel, zo niet alles over de AOW gezegd. Logisch bij een onderwerp dat veel mensen aan het hart gaat. Over de reactie van sommige partijen heb ik me echter verbaast. Met name over de SP en de PVV.

Lees verder