De burgerplicht om je stoepje schoon te vegen

11 januari 2010 door Mei Li Vos

Ik probeer niet te mopperen. Ben al vier keer finaal uitgegleden op mijn fiets en heb inmiddels een drenzende hoofdpijn van die laatste val, waarbij ik nogal met mijn hoofd op de stenen stuiterde. Na mij kletterden veel minder jonge mensen dan ik op de straat. Zou ik het stadsdeel maar eens belle..

Lees verder

Ook regeling voor zelfstandige in AOW-plan

23 december 2009 door Roos Vermeij in AOW

De regeling waarbij mensen met een zwaar beroep en die vroeg zijn gaan werken toch nog op hun 65e AOW krijgen, zal niet alleen gelden voor werknemers, maar ook voor kleine zelfstandigen. Dit sc..

Lees verder

Met de ‘Wmo en route’ door Nederland

15 december 2009 door Jet Bussemaker in Gezondheidszorg

Ik trek momenteel door het land om te zien hoe de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verschillende gemeenten wordt uitgevoerd. Ik zie dat veel gemeenten zeer innovatief zijn en prijs de enorme lokale betrokkenheid. Mijn blog gaat deze week over de ‘Wmo en route’.

Lees verder

Kabinet is nu aan zet

2 december 2009 door Roos Vermeij in AOW

Vandaag maakte de Raad van State het advies bekend over de verhoging van de AOW-leeftijd. Ik wil erop wijzen dat het advies vooruit loopt op voorstellen die nog naar de kamer worden gestuurd. Het kabinet ..

Lees verder

Einde dubbel opstaptarief

26 november 2009 door Lia Roefs

Reizigers in het openbaar vervoer moeten als zij overstappen van het ene vervoersbedrijf naar het andere, nu twee keer een opstaptarief betalen. Als de lagere overheden dat niet aanpakken, moet het Rijk de tarieven voortaan maar weer gaan bepalen. De reiziger mag er niets van merken dat er meerde..

Lees verder

Bestrijd leeftijdsdiscriminatie

25 november 2009 door Pierre Heijnen in Werk

Bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken vroeg ik aandacht voor het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder bij de overheid. Teveel 50-plussers krijgen te weinig kansen op een baan, ook bij de overheid. Terwijl straks iedereen nodig is en we mensen vragen..

Lees verder