Reactie Job Cohen op regeer- en gedoogakkoord

30 september 2010 door Job Cohen

Beoogd premier Mark Rutte heeft gezegd dat rechts Nederland zijn vingers aflikt bij dit akkoord. Mijn eerste indruk is dat gewone Nederlanders hun vingers juist moeten natellen. Dit kabinet maakt honderd-en-tienduizend mensen extra werkloos. Een stad met de omvang van Utrecht raakt zijn baan kwij..

Lees verder

Nieuwe PGB’s zijn hard nodig

15 september 2010 door Agnes Wolbert in Gezondheidszorg

Veel mensen die eigenlijk recht hebben op een persoonsgebonden budget (PGB) zitten momenteel zonder zorg omdat de minister de PGB’s heeft stopgezet. Ik begrijp dat de minister tekorten moet oplossen, maar deze ingreep leidt tot beschamende situaties. Mensen die volledig afhankelijk zijn van zor..

Lees verder

PvdA biedt alternatieven voor bezuinigingen zorg

30 juni 2010 door Eeke van der Veen in Gezondheidszorg

De PvdA is het eens met minister Klink dat het tekort dat op de zorgbegroting is ontstaan, ook binnen deze  begroting opgelost moet worden. De

Lees verder

Voor een sterker en fatsoenlijker Nederland

7 juni 2010 door De Redactie

‘De keuze die we woensdag maken, zal richting geven. Die zal bepalend zijn of Nederland een land is waarin iedereen meetelt. Waarin iedereen een gelijke kans krijgt. Waarin we eerlijk delen. Die keuze zal bepalend zijn of we Nederland sterker maken en fatsoenlijk.’ Dat heeft partijleider en lijst..

Lees verder

PvdA staat voor fatsoenlijke zorg

3 juni 2010 door Job Cohen

Goede en betaalbare gezondheidszorg is een maatstaf voor de beschaving van een land. De vraag hoe ziek je bent moet uitgangspunt zijn voor zorg die je krijgt. Niet de vraag hoe rijk je bent. Ik zet me in voor een kabinet dat de gezondheidszorg niet aan de markt overlaat, maar rekening houdt met g..

Lees verder

Terug naar de menselijke maat

7 mei 2010 door De Redactie

De publieke sector moet terug naar de menselijke maat. In het verleden hebben schaalvergroting, verzakelijking en privatisering geleid tot vervreemding. Zorg, onderwijs en sociale woningbouw zijn steeds meer organisaties vóór de mensen in plaats van ván de mensen geworden. Dat stelt Job Cohen ..

Lees verder