Portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie

10 november 2010 door De Redactie

Namens de Partij van de Arbeid nemen dertig Tweede Kamerleden zitting in het parlement. Hier een overzicht van hun portefeuilles.

Lees verder

Zorg: het kan anders

9 november 2010 door Eeke van der Veen in Gezondheidszorg

De PvdA kiest voor eerlijk delen en betaalbare zorg voor iedereen. Dit in tegenstelling tot het regeerakkoord waarin het kabinet kiest voor bezuinigen waarbij de stijgende zorgkosten worden afgewenteld op de laagste inkomens en de chronisch zieken en gehandicapten. Omdat deze plannen van het kabi..

Lees verder

Tweedeling in de zorg wordt vergroot

9 november 2010 door Agnes Wolbert in Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Dit kabinet verwaarloost ouderen en gehandicapten die afhankelijk zijn van thuiszorg, terwijl zorginstellingen erop vooruit gaan. Daarnaast ontbreekt elke aandacht voor dementerenden en vind ik het zorgwekkend

Lees verder

PvdA kiest wél voor eerlijk delen

26 oktober 2010 door De Redactie

‘Juist nu, nu de rekening van de crisis betaald moet worden, is het niet alleen een kwestie van zorgzaamheid, maar ook een noodzaak om eerlijk te delen. Als mensen merken dat van iedereen, ook van de rijkeren en van de banken, een bijdrage wordt gevraagd, ontstaat er draagvlak voor de noodzakelij..

Lees verder

Tijd voor een Nationaal Woonakkoord

26 oktober 2010 door Job Cohen in Wonen (huur)

Onze woningmarkt is volledig vastgelopen. De bouw van dringend noodzakelijke nieuwe woningen komt hortend en stotend tot stilstand. Woningen voor lage- en middeninkomens zijn in veel steden nauwelijks beschikbaar, er zijn te lange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen, de werkgelegenheid in d..

Lees verder

Goede zorg vergt meer samenwerking

26 oktober 2010 door Kim Putters

Het kabinet investeert in meer handen aan het bed, maar de vele organisaties die zich met de ouderen bezig houden werken langs elkaar heen. Hun financiering komt uit verschillende potjes, waardoor ouderen tegen bureaucratie op blijven lopen. De ’all inclusive zorgpolis’ die Johan Polder en Ma..

Lees verder