Kom naar Maastricht en Sneek

19 november 2010 door De Redactie

Op 24 november vinden er in verschillende gemeenten herindelingsverkiezingen of verlate gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarom houdt de PvdA op vrijdag 19 november een townhall-bijeenkomst in Maastricht en op zaterdag 20 november in Sneek. Bij beide bijeenkomsten zal Job Cohen aanwezig zijn. Ie..

Lees verder

Niet slechts een interne zaak

16 november 2010 door Job Cohen

De Tweede Kamer heeft vanavond een debat gevoerd over het in opspraak geraakte PVV-Kamerlid Lucassen. De conclusie van PVV-leider Wilders om zijn fractie bijeen te houden, is essentieel voor het voortbestaan van het kabinet. Had hij dat niet gedaan, dan was het kabinet van premier Rutte nu in gro..

Lees verder

Iedereen telt mee – Word lid!

16 november 2010 door Job Cohen

De Partij van de Arbeid wil een land waarin iedereen meetelt. Een land waarin al die hardwerkende Nederlanders de handen ineen slaan om het cynisme en het onbehagen achter ons te laten. Waar al die hardwerkende mensen hun baan houden. Een land waarin we de rekening van de crisis niet eenzijdig af..

Lees verder

Portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie

10 november 2010 door De Redactie

Namens de Partij van de Arbeid nemen dertig Tweede Kamerleden zitting in het parlement. Hier een overzicht van hun portefeuilles.

Lees verder

Zorg: het kan anders

9 november 2010 door Eeke van der Veen in Gezondheidszorg

De PvdA kiest voor eerlijk delen en betaalbare zorg voor iedereen. Dit in tegenstelling tot het regeerakkoord waarin het kabinet kiest voor bezuinigen waarbij de stijgende zorgkosten worden afgewenteld op de laagste inkomens en de chronisch zieken en gehandicapten. Omdat deze plannen van het kabi..

Lees verder

Tweedeling in de zorg wordt vergroot

9 november 2010 door Agnes Wolbert in Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Dit kabinet verwaarloost ouderen en gehandicapten die afhankelijk zijn van thuiszorg, terwijl zorginstellingen erop vooruit gaan. Daarnaast ontbreekt elke aandacht voor dementerenden en vind ik het zorgwekkend

Lees verder