Tevreden met plannen voor duurzame melkveesector

30 maart 2015 door Sjoera Dikkers in Landbouw

Meer industrialisering, meer milieuvervuiling en meer dieren die nooit buiten komen. Een melkveesector die de varkens en de kippen achterna ging. Dat was het schrikbeeld toen Europa besloot de melkquota af te schaffen, waardoor melkveebedrijven ongebreideld konden groeien. De staatssecretaris ste..

Lees verder

Geen nieuwe megastallen meer

30 januari 2015 door Henk Leenders in Dierenwelzijn

Er moet landelijke wetgeving komen om megastallen tegen te houden. Megastallen zijn slecht voor de volksgezondheid, voor de natuur en dierenwelzijn en zorgen voor veel stankoverlast. De PvdA wil dat er geen nieuwe veefabrieken of andere megastallen meer bijkomen. Het probleem is echter dat de ove..

Lees verder

Maidenspeech

15 december 2014 door Wouter van Zandbrink in Bio-industrie

De discussie over melkveehouderij en een verantwoorde groei hiervan is een brede discussie en een discussie met veel partijen. De leden van de PvdA fractie willen graag meewerken aan het mogelijk maken van een groei van deze perspectiefvolle sector, mits dit gericht is op de lange termijn en werk..

Lees verder

Een duurzame melkveesector

12 november 2014 door Sjoera Dikkers in Landbouw

Een duurzame landbouw, die in evenwicht is met de buurt en de natuur. Dat is het ideaal van de PvdA. Wij willen geen plofkoe, geen melkplas en zeker geen mestberg. De mestveesector moet verantwoord en duurzaam kunnen groeien. Met koeien die de wei in kunnen, en mest dat over het land kan worden u..

Lees verder

Kabinet moet met voedselvisie komen

28 oktober 2014 door Henk Leenders in Consumenten

Het kabinet moet een actiever voedselbeleid gaan voeren. De voedselsector legt de nadruk te veel op de kwantiteit en de prijs, en te weinig op de kwaliteit. Het kabinet moet daarom met plannen komen om ervoor te zorgen dat het voedsel veilig is, dat het gezond is en dat mensen kunnen weten wat ze..

Lees verder

Maidenspeech Henk Leenders

6 november 2013 door Henk Leenders in Gezondheidszorg

Voordat ik lid werd van deze Kamer, heb ik ruim 40 jaar in een aantal functies gewerkt in en voor de gezondheidszorg. Ik wil deze maidenspeech graag gebruiken voor een persoonlijke boodschap aan mijn oud-collega’s. In deze Kamer worden veel vragen gesteld over problemen in de zorg. P..

Lees verder