Economie

De PvdA wil een radicaal duurzame, sterke en sociale economie om zo ook de welvaart voor toekomstige generaties in stand te houden. Centraal daarin staan volledige werkgelegenheid en een verzorgingsstaat voor iedereen.

Lees verder