Participatiewet

Mensen met een beperking doen volwaardig mee. Vaak gaat dat vanzelf, maar soms moeten mensen een handje geholpen worden. Zeker mensen met een handicap of een andere beperking. De Participatiewet vergroot de kans op werk voor deze mensen. Mensen die net als iedereen met en door hun werk vooruit wille..

Lees verder

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

De PvdA wil de zorg dichtbij, in de buurt organiseren. We willen dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen, en het bespaart ook nog eens geld.

Lees verder

Verpleeghuizen

Meer maatwerk, zorg in de buurt, dichtbij mensen en goede samenwerking tussen verschillende aanbieders staan hierbij centraal. De PvdA staat voor kleinschalige en persoonlijke zorg, zonder onnodige bureaucratie.

Lees verder

Marith Volp

“Als huisarts luister ik en help ik mijn patiënten waar ik kan. Maar als politica kan ik voor veel meer mensen iets betekenen.” Al ruim 11 jaar werk ik als huisarts in een achterstandswijk in Amsterdam. Ook nadat ik 2013 Kamerlid werd ben ik nog spreekuur blijven houden en zie ik nog wekelijks mijn..

Lees verder

Netwerken en werkgroepen

De PvdA kent verschillende netwerken en werkgroepen waar leden samenkomen. De werkzaamheden van de netwerken zijn divers. Hier vind je een overzicht.

Lees verder

Begroting

De PvdA wil de overheidsfinanciën gezond maken en houden, om ook in de toekomst goede zorg, goed onderwijs en een fatsoenlijke sociale zekerheid te kunnen bieden.

Lees verder