Politieke ledenraad & PvdA-Congres

Op 7 oktober vindt de politieke ledenraad en het congres plaats. Kom je ook? Praat mee! Tijdens de politieke ledenraad zullen in aparte sessies de volgende onderwerpen aan de orde komen: wonen, werk, klimaat, onderwijs en zorg. We gaan met elkaar aan de slag met het opstellen van een actieplan. Moch..

Lees verder

Toedeledoki voor de bonuscultuur

28 juni 2017 door Lodewijk Asscher in Banken

Het geheugen is soms kort. In de nasleep van de bankencrisis in 2008 was iedereen het erover eens: de banken moesten aan banden en de bonuscultuur doorbroken. Er kwamen strengere kapitaaleisen en Jeroen Dijsselbloem introduceerde in Nederland zeer strenge bonuswetgeving.

Lees verder

Voortgang formatie

22 mei 2017 door Lodewijk Asscher in Democratie

Ik wil vanuit de Tweede Kamer strijden voor alle kiezers die op ons gestemd hebben. En voor een sociale, fatsoenlijke en eerlijke politiek voor iedereen. De polarisatie in de samenleving, de onzekerheid op de arbeidsmarkt en de noodzaak van een socialere en duurzame economie vragen om antwoorden. VV..

Lees verder

Loop ook mee met de People’s Climate March!

25 april 2017 door Attje Kuiken in Klimaat

Een nieuw kabinet moet grote stappen zetten om het klimaat te beschermen en de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Daarom steunen wij dan de wereldwijde People’s Climate March. Loop jij ook mee voor een duurzame toekomst?

Lees verder

Beste kiezer,

Deze campagne gaat over verleden èn toekomst.Wat hebben we als PvdA in het kabinet bereikt? En kunnen we daar trots op zijn? Het antwoord is onomwonden ja! In de maand dat het kabinet aantrad, steeg de werkloosheid met 18.000 mensen. De laatste tijd zien we maanden waarin de werkloosheid daalt met ..

Lees verder

Een gezonde wereld voor toekomstige generaties

Nederland moet zo snel mogelijk, uiterlijk in 2050, overschakelen naar een volledig duurzame energievoorziening.

Lees verder