Gaswinning of kernenergie: Groningen is geen wingewest!

19 november 2018 door William Moorlag in Kernenergie

Nederland ligt aan een grote en ondiepe zee. Dat biedt ons een unieke kans om vol in te zetten op windparken op zee. En als de zon niet schijnt en de wind niet waait kunnen we energie gebruiken die we hebben opgeslagen in waterstof. Deze waterstofeconomie biedt vooral de noordelijke provincies en de..

Lees verder

Top bedrijfsleven moet niet klagen, maar poetsen

31 oktober 2018 door Henk Nijboer in Economie en financiën

Onvrede heerst binnen de top van het bedrijfsleven. Er wordt geklaagd, al dan niet in het openbaar, over de sfeer en de toon van het debat over het bedrijfsleven. Maar alleen meer communiceren zal de oorzaken van de onvrede over multinationals niet wegnemen. Daarvoor is namelijk een inhoudelijke ver..

Lees verder

Het eenzame verjaardagsfeestje van het kabinet Rutte III

30 oktober 2018 door Esther-Mirjam Sent

Vandaag worden de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden in de Eerste Kamer. We maken de balans op na één jaar Rutte III. De PvdA ziet mooie economische cijfers, maar die verhullen dat veel mensen niet profiteren van die groei.

Lees verder

Een reus waar Nederland tegenaan kon leunen

27 oktober 2018 door Lodewijk Asscher

Een reus op wiens schouders wij konden staan, dat geldt voor Ad, Wouter, Job, Diederik en voor mij. Een reus waar Nederland tegenaan kon leunen. Dat gemis voelen we allemaal.

Lees verder

Mensen boven multinationals, óók in 2019

19 september 2018

Vorig jaar presenteerden wij samen met GroenLinks en SP een gezamenlijk voorstel met andere keuzes voor de toekomst van Nederland. Een keuze voor investeringen in onze samenleving en in de bestaanszekerheid van iedere Nederlander.

Lees verder

Meer grip én meer verantwoordelijkheid bij migratieaanpak

19 juni 2018 door Lodewijk Asscher in Europa

Als sociaaldemocraten moeten we durven een nieuwe, lange-termijn aanpak voor te stellen met betere oplossingen. Vanuit ons verlangen om mensen in nood te helpen en tegelijk de verzorgingsstaat te beschermen die hier is opgebouwd.

Lees verder