Open brief aan CIDI

27 juni 2018

Geachte mevrouw Luden, beste Hanna,

Dank voor je brief en je terechte vragen.

Je schrijft dat er voor racisme nooit plaats mag zijn, en daar ben ik het volkomen mee eens. Ook en juist binnen de sociaaldemocratie. Er is alle aanleiding extra waakzaam te zijn nu het antisemitisme op allerlei plekken weer de kop opsteekt. Je weet vast dat ik me zeer betrokken voel bij dit onderwerp en me daarom inzet om alle vormen van racisme te bestrijden.

Daarom ben ik het ook met je eens dat dit soort kwesties niet onbesproken mag blijven. Jeremy Corbyn heeft zelf in maart een brief geschreven aan de Jewish Leadership Council-voorzitter Jonathan Goldstein over de beschuldigingen.

In deze brief van 26 maart jongstleden erkent Corbyn dat er binnen zijn partij antisemitische neigingen bestaan  en dat hij zijn inspanningen zal ‘redoublen’ om deze te bestrijden.

Belangrijk in die brief lijkt me dat Corbyn een zero tolerance aanpak belooft met betrekking tot antisemitisme.

Het bezoek van 5 juli staat in het teken van de strijd tegen belastingontwijking. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn een spil in de internationale belastingconcurrentie, zie bijvoorbeeld het besluit om de dividendbelasting af te schaffen onder druk van de Brits-Nederlandse multinationals Shell en Unilever.

Met Corbyn ga ik praten over maatregelen om de internationale race naar beneden en belastingontwijking tegen te gaan. Het is belangrijk om samen te werken met andere partijen die die zorgen delen. Maar dat doen we vanuit gedeelde waarden – daarom mag van racisme en discriminatie nooit sprake zijn.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen liggen dan praat ik graag met je verder.

Met vriendelijke groet,

Lodewijk Asscher
Fractievoorzitter PvdA

Delen: