Jongeren missen behalve hun vrijheid ook perspectief. Een betaalbare woning, gelijke kansen in het onderwijs en werk voor een eerlijk salaris is voor steeds meer jongeren onzeker geworden.

Veel jongeren zijn door corona hun (bij)baan verloren en struggelen door alle maatregelen met mentale problemen zoals eenzaamheid en depressie. Een eerlijke toekomst voor jongeren lijkt verder weg dan ooit. Huisjesmelkers hebben vrij spel en worden over de rug van jongeren stinkend rijk, ze zetten bedrijven als Shell de toekomst van onze planeet op het spel voor wat extra winst en biedt het kabinet jongeren nul perspectief.

Dat moet en kan anders! Het wordt hoog tijd dat jongeren weer perspectief krijgen. Perspectief op een eerlijkere toekomst. Een toekomst waarin een betaalbare woning gewoon een zekerheid is, waarin iedereen een stage kan vinden en waarin je bij je eerste baan een goed contract en eerlijk salaris krijgt. Kortom, een toekomst waar jongeren weer naar uit kunnen kijken. Dit is ons plan voor een eerlijke toekomst. Check hem hieronder en doe mee. Samen fixen we de toekomst!

Dit is ons plan 🔻

1. Investeer in onderwijs!


Er moeten extra investeringen in het onderwijs komen om de kwaliteit van het gehele onderwijs op peil te houden. Zo zorgen we ervoor dat jongeren ook in coronatijd het best mogelijke onderwijs krijgen.

Er moet meer aandacht komen en geïnvesteerd worden in het mentaal welzijn van jongeren.

De basisbeurs moet terugkomen zodat jongeren hun volwassen leven niet meer beginnen met een hoge studieschuld. Jongeren die in het leenstelsel zaten krijgen compensatie. Daarnaast moeten jongeren een gratis collegejaar krijgen om de financiële gevolgen van corona in te perken.

Er moet een stagegarantie komen voor MBO’ers en HBO’ers. Daarnaast moeten MBO’ers voortaan even veel stagevergoeding krijgen als HBO’ers.

Er moeten elk jaar 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd om de woningnood te fixen. Daarnaast moeten huisjesmelkers worden aangepakt en hoge huurstijgingen aan banden worden gelegd zodat jongeren weer een betaalbare woning kunnen vinden. Gedurende deze coronacrisis worden de huren helemaal bevroren.

Het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft waardoor iedereen vanaf 18 jaar hetzelfde minimumloon gaat verdienen. Dit minimumloon moet stapsgewijs verhoogd worden naar €14 per uur. Zo kunnen jongeren makkelijker rondkomen.

Er moet versneld een generatietoets worden ingevoerd die jongeren meer inspraak geeft bij nieuwe wet- en regelgeving. Bij onderwijs, werk, wonen en klimaat is het van belang het perspectief van jongeren extra te belichten. Zo houden we in de toekomst meer rekening met de belangen van jongeren.

Het is hoog tijd dat jongeren weer perspectief krijgen

Steun jij ons plan voor een eerlijke toekomst? Teken deze petitie.👇


Dit zijn onze kandidaten

Alle kandidaten op een rij

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid