ZZP’ers hebben recht op goede verzekering

ZZP’ers hebben recht op goede verzekering

Door Pauline Smeets op 26 oktober 2010 Delen  

ZZP’ers kunnen niet zonder een fatsoenlijke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Helaas hoor ik nog te vaak verhalen waarin de verzekeraar tekortschiet. Tijdschrift HP/DeTijd schetste het verhaal van twee zieke zelfstandigen die in de clinch liggen met hun verzekeraar. Zieken moeten behandeld kunnen worden zonder ruzies en rechtszaken. Mijn fractiegenoot Roos Vermeij en ik hebben de minister Kamervragen gesteld en verzocht de verzekeringsmogelijkheid via het UWV meer onder de aandacht te brengen. Het UWV biedt ZZP’ers een betere en vaak goedkopere verzekering. Daar hebben ze meer dan recht op.

Hieronder onze vragen aan de ministers van Economische Zaken Landbouw en Innovatie, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
1)       Bent u bekend met het bericht ‘Verzekerd? Dat had je gedacht!’ Weekblad HP/De Tijd, 15-10-2010?
2)       Wat is uw opvatting over de in dit artikel weergegeven situatie op de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers?
3)       Acht u het, met de PvdA-fractie, wenselijk dat ZZP’ers zich voor een acceptabel tarief adequaat kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Zo nee, waarom niet?
4)      Deelt u de mening dat de voortzetting van de verzekering via het UWV voor starters vanuit een baan of uitkering de beste optie is, zeker omdat een particuliere verzekering duurder is?
5)       Bent u het met de PvdA eens dat de campagne via Rijksoverheid.nl om je als starter goed te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte niet effectief is, omdat de verzekeringsmogelijkheid via het UWV onderbelicht is?
6)      Op welke manier gaat u de (potentiële) ZZP’ers beter bekend maken met de mogelijkheid om via het UWV de arbeidsongeschiktheidsverzekering voort te zetten?