Zwarte dag voor medewerkers V&D

Zwarte dag voor medewerkers V&D

Zwarte dag voor medewerkers V&D
 Foto Wikipedia / F.Eveleens

Door John Kerstens op 17 februari 2016 Delen  

Gisteren viel dan uiteindelijk toch het doek voor het bijna 130 jaar oude warenhuis V&D. Er komt geen doorstart. Voor de ongeveer 8000 medewerkers van V&D en La Place een harde klap. Veel van hen hebben er tientallen jaren gewerkt. Aan hun inzet, tot op de laatste dag, heeft het niet gelegen. Het uiteenvallen van de V&D-familie moet veel pijn doen. Ik – en ik niet alleen – leef dan ook met de medewerkers mee. Ik wens hen sterkte, en veel succes bij het vinden van ander werk. Vooral daarop moeten we ons nu focussen.

Daarom heeft de PvdA minister Asscher gevraagd om het opzetten van een mobiliteitscentrum te onderzoeken. Zo’n centrum kan mensen bijstaan bij het vinden van een andere baan, door begeleiding, bijscholing en helpen netwerken. Dit gebeurde eerder ook bij het omvallen van Aldel in Groningen en Philip Morris in Bergen op Zoom. We blijven er bovenop zitten.

We hebben ons sterk gemaakt om zo veel mogelijk banen bij V&D te redden. Zo deden we een klemmend beroep op het ministerie van Economische Zaken om ‘alles uit de kast te halen’ om te helpen bij een mogelijke doorstart. Het ministerie kan helpen met garantstellingen en kredieten, maar uiteindelijk moeten marktpartijen er zelf uit komen. En hoewel het ministerie bij de besprekingen over de eventuele doorstart aan tafel zat, bleek het gat tussen de betrokken marktpartijen (curatoren, de overnemende partij, banken en pandeigenaren) op het eind simpelweg te groot. Dat is ontzettend jammer.

Uit de teloorgang van V&D zijn wel enkele lessen te trekken. Zo speelde ook hier een zogenaamde ‘durfkapitalist’ (in dit geval het Amerikaanse Sun Capital) een dubieuze rol. Enkele jaren terug met veel vertoon in het concern gestapt, een aantal winkelpanden te gelde gemaakt en uiteindelijk de handen van V&D en z’n mensen afgetrokken. De PvdA heeft eerder al het initiatief genomen om zulk ‘sprinkhaangedrag’ aan te pakken. Wij staan voor ondernemers die hun mensen niet als kostenpost zien, maar als hun grootste kapitaal.

Daarnaast hebben we ervoor gepleit om de rol van ondernemingsraad en vakbond bij dreigend faillissement te vergroten. Werknemers moeten meer betrokken worden bij belangrijke beslissingen. Het gaat immers om hún banen en werkomgeving en de klap is voor hun het hardst als het misgaat. Het kabinet heeft inmiddels een wet aangekondigd (pdf) waarin hun positie wordt versterkt. 

Natuurlijk heeft V&D het ook om andere redenen moeilijk gekregen. De winkelmarkt is grondig veranderd. Daarom hebben we aangedrongen op breed overleg met en over de winkelbranche, met de overheid aan tafel. Dat overleg is inmiddels opgestart. Daar worden de winkelmarkt van de toekomst en kansen voor mensen die er werken in beeld gebracht. De PvdA blijft inzetten op een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de winkelbranche en ondernemerschap dat hecht aan de band tussen bedrijf en medewerkers.

Delen: