PvdA wil extreme woonoverlast aanpakken

PvdA wil extreme woonoverlast aanpakken

Door Attje Kuiken op 22 september 2009 Delen  

Ik heb dinsdag een zwartboek burenoverlast overhandigd aan minister Van der
Laan. Ik pleit ervoor dat alle gemeenten een loket krijgen waar huizenbezitters
melding kunnen maken van extreme woonoverlast. Bewoners worden nog te veel van
het kastje naar de muur gestuurd.

Beluister
hier
fragment van mij en reactie van Vereniging Eigen Huis bij Goedemorgen Nederland
Radio.

Van der Laan zei na de overhandiging dat hij ‘boter bij de vis’ wilde
doen. Hij zegde daarom toe dat hij haar aanbevelingen snel gaat bekijken.

Gemeenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor het signaleren en
bestrijden van woonoverlast, niet alleen van huurders maar ook van particuliere
huiseigenaren. Gemeenten leggen te veel verantwoordelijkheid bij bewoners zelf
of verwijzen ze door naar de politie.

Om de problemen van woonoverlast in kaart te brengen heeft de PvdA bewoners
in Nederland gevraagd hun ervaringen met overlast te melden via
burenoverlast@pvda.nl.
In een maand tijd hebben 450 mensen op deze oproep gereageerd. Bij driekwart van
de gevallen gaat het om mensen met een koopwoning. Opvallend is dat veel
voorbeelden afkomstig zijn uit kleinere gemeenten. Buurtoverlast is dus niet
alleen een probleem van de grote stad.

De meeste ergernis ontstaat door aanhoudende geluidsoverlast, bijvoorbeeld
door ruzies, muziek, scooters of machines. Stankoverlast door zwerfvuil,
vuurkorven of huisdieren wordt ook vaak genoemd. Ook zijn er veel bewoners die
op voet van oorlog met elkaar leven als gevolg van vernielingen, jatten,
intimiderend gedrag en soms zelfs mishandelingen.

Machteloos

Bewoners voelen zich vaak machteloos in het oplossen van de overlast omdat de
gemeente niet kan of wil ingrijpen. Gemeenten en corporaties treden inmiddels
steeds vaker op tegen overlastgevende huurders, maar dit gebeurt niet bij mensen
die in een koophuis wonen. De slachtoffers kampen vaak met psychische en
financiële problemen als gevolg van de overlast, bijvoorbeeld doordat ze in de
ziektewet belanden of zelfs gedwongen worden te verhuizen. Het gaat om
schrijnende situaties waar de overheid echt iets aan moet doen. Gemeenten hebben
vaak geen idee welke juridische middelen ze hebben om deze overlast een halt toe
te roepen.

Ik pleit verder voor de ontwikkeling van een handreiking woonoverlast voor
gemeenten. In de handreiking kunnen handvatten voor de aanpak van woonoverlast
opgenomen worden, zoals wettelijke mogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

Boete

Ook stel ik voor kopers die zichzelf schuldig hebben gemaakt aan woonoverlast
een anti-overlastcontract te laten tekenen. Daarin staan woon- en leefregels
voor huurders en kopers die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan
woonoverlast. Ook moeten gemeenten dwangsommen en boetes kunnen opleggen bij
voortdurende overlast.