Zorguitgaven jaarlijks controleren

Zorguitgaven jaarlijks controleren

Door Eeke van der Veen op 3 november 2011 Delen  

De PvdA wil dat de Algemene Rekenkamer de zorguitgaven jaarlijks controleert.
Ik dien daartoe bij de behandeling de begroting van het ministerie van
Volksgezondheid een motie in. Onderzoek van diezelfde rekenkamer
benadrukt
de noodzaak hiervan
. Nu is het nog zo dat de kosten pas jaren later bekend
worden, waardoor tegenvallers jarenlang onbekend blijven. Ik heb bij herhaling
om duidelijkheid gevraagd.

Ik maakte me al langer zorgen over het ontbrekende inzicht in de stijgende
zorgkosten en wilde dat de minister zich zou inspannen om eerder zicht te
krijgen op de uitgaven. Terecht, blijkt nu. De minister
kan
haar bezuinigingen niet onderbouwen
en het wordt ook niet duidelijk wat de
bezuinigingen opleveren. Door de onduidelijkheid komt er pas vele jaren later
zicht op kostenoverschrijdingen. Die vallen altijd tegen. Het kabinet legt de
rekening uiteindelijk bij de mensen neer met een kleiner basispakket en een
hogere eigen bijdrage.

De PvdA stoort zich al langer aan de onduidelijkheid. Daarom vroeg ik om een
onderzoek. De uitkomsten van dat onderzoek bevestigen de uitkomsten hiervan de
noodzaak van een goede en regelmatige informatievoorziening. Dat voorkomt dat er
eindeloze discussies ontstaan over de onderbouwing van bezuinigingen, zoals nu
bij de huisartsenhulp.

Dat de minister de achterliggende oorzaak van tegenvallers niet wil
onderzoeken, vindt de PvdA onbegrijpelijk. Nu zie je elke keer te laat dat er
meer geld nodig is omdat de cijfers niet kloppen, en de rekening komt
uiteindelijk wel terecht bij de premiebetaler. Met betere jaarlijkse controles
wil de PvdA onvoorziene tegenvallers in de toekomst voorkomen.