Zorgpremie kan eerlijk en eenvoudiger

Zorgpremie kan eerlijk en eenvoudiger

Door Paul Tang op 11 februari 2010 Delen  

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering moet
inkomensafhankelijk worden. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen ook
minder premie betalen. Verder moet het eigen risico worden afgeschaft. Zo wordt
het zorgstelsel eerlijker: de sterkste schouders betalen de zwaarste lasten.
Bovendien scheelt het enorm veel bureaucratie.

Dinsdag opperde
staatssecretaris De Jager tegenover NU.n
l het samenvoegen van het aanvragen
van zorgtoeslag bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit zou in de ogen van de
staatssecretaris een hoop bureaucratie en kosten schelen.

Ik wil dat het kabinet nog een stap verder gaat. Het kan nog eenvoudiger en
eerlijker. Verlaag de vaste (nominale) premie en laat mensen meer naar rato van
hun inkomen betalen. Dan kan de zorgtoeslag verdwijnen. Het systeem dat we nu
hebben is op een omslachtige manier rondpompen van geld. Het systeem dat wij
voorstellen kan daarentegen eenvoudig gerealiseerd worden. Het scheelt enorm
veel bureaucratie en bovendien wordt het zorgstelsel eerlijker.

Dat bepleitte mijn collega Eelke van der Veen eerder al in november in een
begrotingsdebat met minister Klink. De vraag naar zorg neemt toe en dat betekent
volgens de PvdA-fractie dat onderzocht moet worden hoe de gezondheidszorg
bereikbaar en betaalbaar blijft. Van der Veen heeft de minister tijdens de
begrotingsbehandeling in november al gevraagd te onderzoeken hoe het eigen
risico kan worden afgeschaft en hoe de zorgtoeslag kan worden vervangen door een
inkomensafhankelijke premie.

Toen werd afgesproken eerst te wachten waar de werkgroep mee komt. Deze komt
in het voorjaar met haar aanbevelingen. De PvdA wil daar niet op wachten. We
hoeven met goede ideeën niet te wachten tot de werkgroep in het kader van de
brede heroverwegingen met haar bevindingen komt.