Zorgen over Groningse dijken

Zorgen over Groningse dijken

Door Tjeerd van Dekken op 27 augustus 2010 Delen  

Deze week bleek uit een rapport van waterschap Noorderzijlvest dat eenderde van de Groningse dijken niet aan de normen voldoet.  Ik maak me er zorgen om dat er voorlopig geen geld beschikbaar is uit het Deltafonds  voor de aanpak hiervan. Ik heb hierover daarom met mijn collega Diederik Samsom vragen gesteld aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Klik op ‘lees verder’ om deze te lezen.

Schriftelijke vragen van de leden Van Dekken en Samsom (beiden PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat de Groningse dijken niet voldoen aan de veiligheidseisen.

1.    Klopt het bericht  dat ruim een derde van de Groningse dijken niet meer voldoet aan de eisen?
2.    Zo ja, hoe komt het dat dit bij de keuringen in 2005 niet naar buiten is gekomen?
3.    Is het noodzakelijk om de prioritering van de acht zwakke schakels die in 2005 na de vijfjaarlijkse keuring van de waterwerken is gemaakt, aan te passen op basis van deze nieuwe gegevens? Zo ja, wanneer informeert u ons over die nieuwe prioritering en de gevolgen daarvan voor het tijdschema? Zo nee, op welke manier worden de problemen dan aangepakt?

Delen: