Zorgen over eigen bedrijf naast arbeidsongeschiktheidsuitkering

Zorgen over eigen bedrijf naast arbeidsongeschiktheidsuitkering

Door Mei Li Vos op 25 november 2014 Delen  

Fractiegenoot Grace Tanamal en ik zijn geschrokken over het bericht dat een Rotterdamse vrouw met een arbeidsongeschiktheidsuitkering eerst gestimuleerd werd door het UWV om als zelfstandige te beginnen, maar vervolgens gebrekkig werd voorgelicht. Hierdoor werd zij geconfronteerd met forse naheffingen. Wij hebben de minister van Sociale Zaken gevraagd of dit een incident betreft of dat het UWV vaak vergelijkbare klachten krijgt. Daarnaast willen we weten wat hij eraan gaat doen om zulke gevallen in de toekomst te voorkomen.

Onze Kamervragen aan de minister van Sociale Zaken:

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Rotterdamse onderneemster werkte 2 jaar lang ‘voor niets’ (Algemeen Dagblad, dinsdag 18 november)?
  2. Kunt u aangeven of de in vraag 1 genoemde casus een incident betreft of krijgt het UWV vaker vergelijkbare klachten? En kunt u, als er vaker klachten zijn, aangeven hoeveel dit er jaarlijks zijn?
  3. Klopt het, dat het UWV mensen die met behoud van een ZW-uitkering een eigen bedrijf zijn gestart er niet op wijst dat de voorwaarden veranderen zodra diegene in de WIA terecht komt, omdat de verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigde ligt? Zo ja, bent u het met de PvdA eens dat het UWV hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft?
  4. Bent u het met ons eens, dat het kwalijk is dat het UWV mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering eerst stimuleert om als zelfstandige te beginnen, maar vervolgens gebrekkig voorlicht waardoor zij geconfronteerd worden met forse naheffingen? Wat gaat het UWV eraan doen om dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen? En is het UWV voornemens om de onderneemster in de bovengenoemde casus, evenals andere gevallen waarin de voorlichting vanuit het UWV gebrekkig is gebleken, coulant tegemoet te treden?
  5. Welke berekeningsmodel hanteert het UWV voor het verrekenen van de inkomsten uit een eigen bedrijf met de arbeidsongeschiktheidsuitkering? Klopt het, dat wordt verrekend op basis van de brutowinst? Zo ja, kunt u toelichten waarom is gekozen om met de brutowinst te verrekenen en bijvoorbeeld niet met de bij de Belastingdienst bekende nettowinst?
Delen: