Zorgen om omgang met stagiairs

Zorgen om omgang met stagiairs

Door Tanja Jadnanansing op 16 mei 2013 Delen  

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit en Studentenbureau hebben becijferd dat een op de vijf studenten lang niet altijd correct wordt behandeld op zijn stageplaats. Helaas zien we te vaak dat studenten op stage aan hun lot worden over gelaten of, nog erger, door collega’s worden gekleineerd. Mijn collega Mohammed Mohandis en ik maken ons hier zorgen om, omdat een stageplaats voor jongeren juist een mooie en positieve start van hun carrière moet zijn. We hebben de minister om opheldering gevraagd.

Wij hebben al vaker aandacht gevraagd voor stages en de positie van stagiairs. Scholen, werkgevers en politiek moeten gezamenlijk zorgen voor voldoende stageplekken en studenten moeten door hun opleiding en het werkbedrijf goed begeleid worden.

Het is belangrijk dat jongeren goed weten wat er van hen verwacht wordt en zij een duidelijke plek krijgen binnen de organisatie. Een deel van de problemen die nu worden gesignaleerd komen, zo wordt mij uit mails van jongeren duidelijk, voort uit het feit dat stagiairs als lapmiddel of goedkope arbeidskrachten worden gebruikt.

Onderwijsinstellingen en werkgevers hebben hierin een grote verantwoordelijkheid, zij dienen zorg te dragen voor deze nieuwe ‘medewerkers’. Er moet een duidelijke stageopdracht worden geformuleerd en wanneer stagiairs tegen problemen aan lopen moet dat snel worden opgepikt door een begeleider. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat jongeren op hun stage iets kunnen leren, daarvoor moet tijd en ruimte zijn en stagiairs moeten niet overvraagd worden.

De druk op een stagiair moet lager zijn dan die van een reguliere werknemer, omdat een stagiair ook altijd als extra opdracht heeft zich als mens en medewerker te ontwikkelen.

Laten we ook niet vergeten dat uiteindelijk iedereen erbij gebaat is dat stagiairs een positieve en productieve stageperiode hebben. Scholen, omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van hun onderwijs. Werkgevers, omdat de stagiaires van vandaag de werknemers van morgen zijn. En niet in de laatste plaats voor de jongeren, die in feite hun carrière beginnen op hun stageplaats.

Het is daarom zaak dat we de komende tijd kijken naar het aanbod van stages, maar ook naar de kwaliteit van de stages en de begeleiding vanuit scholen en werkgevers. Mohammed en ik gaan ons hier de komende tijd voor inspannen.