Zorgen om geweld Syrië

Zorgen om geweld Syrië

Door Frans Timmermans op 1 juni 2012 Delen  

De PvdA maakt zich ernstig zorgen om het alsmaar toenemende geweld en de
continu verslechterende situatie in Syrië. Naast de sanctiemaatregelen van de EU
pleiten wij voor een wapenembargo tegen het regime Assad, no-flyzones en vrije
toegang voor internationale organisaties.

In Syrië is de opstand tegen het regime van president Assad uitgegroeid tot
een regelrechte burgeroorlog. Het
bloedbad
van afgelopen vrijdag
in de Syrische plaats Houla- waarbij meer dan 100
mensen om het leven kwamen- heeft een omslagpunt teweeg gebracht in de reactie
van de internationale gemeenschap. Zo heeft de Franse president François
Hollande aangegeven
militair
ingrijpen niet uit te sluiten
op voorwaarde dat de Veiligheidsraad ermee
instemt.

Echter, in tegenstelling tot de situatie in Libië, ligt er voor Syrië geen VN
Veiligheidsraadresolutie die actief ingrijpen in Syrië mogelijk maakt. Twee
permanente leden van de VN Veiligheidsraad -te weten China en Rusland- houden
een VN-resolutie met betrekking tot ingrijpen in Syrië tegen. Het is van belang
de diplomatieke druk op deze beide landen maximaal houden om eventueel ingrijpen
mogelijk te maken.

De PvdA vindt dat Assad moet aftreden en dat zijn regime moet vertrekken. Wie
op zo’n grote schaal grof geweld gebruikt tegen zijn eigen bevolking, kan geen
plaats krijgen in een vrij, democratisch en rechtsstatelijk Syrië.

De EU heeft in het afgelopen jaar meerdere sanctiemaatregelen (olieboycot,
financiële maatregelen) getroffen om het regime van Assad onder druk te zetten.
Voor de PvdA staat voorop dat bij deze sanctiemaatregelen het noodzakelijk is om
de Syrische bevolking zoveel mogelijk te ontzien. Verder bepleit de PvdA:

– een wapenembargo tegen het regime Assad
– vrije toegang voor internationale organisaties- zoals het Rode Kruis en
UNHCR-  voor het leveren van medische hulp en voedsel
– no-flyzones, veilige corridors en safehavens, zodat de burgerbevolking een
veilig heenkomen kan zoeken en niet langer slachtoffer is

Delen: