Zorgen om dreigend faillissement voetbalclubs

Zorgen om dreigend faillissement voetbalclubs

Door Tjeerd van Dekken op 6 oktober 2010 Delen  

De PvdA maakt zich ernstig zorgen over het dreigende faillissement van een aantal Nederlandse voetbalclubs. Als een profclub over de kop gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de regio. Om onherstelbare schade voor te blijven heb ik de minister vragen gesteld. Ik wil graag van hem weten wat een eventueel bankroet betekent voor jeugdopleidingen en de breedtesport. Mochten de gevolgen desastreus zijn, dan hoop ik dat de minister alles in het werk stelt om het sportaanbod op peil te houden.

Een aantal profvoetbalclubs zal volgens de KNVB nog dit seizoen failliet gaan. Dat vind ik een zorgwekkende zaak, als sociaaldemocraat én voetballiefhebber. Sport is voor veel jongeren, maar ook ouderen, niet weg te denken uit het dagelijks leven. Het sporten biedt kansen, ontspanning en brengt mensen dichter bij elkaar. Het zou treurig zijn als het sportaanbod een flinke klap krijgt omdat de managers in het profvoetbal hun zaakjes niet op orde hebben.

Ik heb de minister gevraagd hoe hij denkt over de ontstane situatie. Het zijn niet alleen de voetbalclubs die het water aan de lippen voelen, ook gemeentes vrezen de mogelijke gevolgen van de toestand van de voetbalclubs. Niet zelden omdat ze financiële steun gegeven hebben, bijvoorbeeld om het sportaanbod er weer bovenop te helpen. Hun zorgen vind ik meer dan begrijpelijk.

Met de aanstaande bezuinigingen op de publieke omroep worden de vooruitzichten er niet beter op. Een deel van de inkomsten van profclubs vloeit voort uit de verkoop van televisierechten. Henk Hagoort, de voorzitter van de publieke omroep, heeft al laten weten dat hij best eens minder zou kunnen gaan bieden voor de uitzendrechten. Met de nu al slechte financiële situatie in het achterhoofd, lijkt het me hard nodig dat de minister gaat bekijken hoe hij het omvallen van deze voetbalclubs kan voorkomen. Al was het alleen maar om het sportaanbod voor jongeren te garanderen.

Vragen van het lid Van Dekken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toekomstige faillissementen van voetbalclubs.

1. Bent u bekend met het bericht ‘KNVB: Aantal clubs dit seizoen nog failliet’[1]?
2. Wat is uw mening over de situatie waarin deze clubs, en de gemeentes die hen soms ondersteunden, nu verkeren?
3. Wat zijn de gevolgen van een faillissement van een profclub op het aanbod van jeugdopleidingen? En wat zijn die gevolgen voor de breedtesport in de betreffende stad en regio?
4. Bent u samen met de PvdA-fractie van mening dat, als gevolgd van de voorgenomen bezuinigingen op de publieke omroep de kans groot is dat meer profclubs nog verder in de financiële problemen zullen komen? Zo nee, waarom niet?
5. Wat kan de Rijksoverheid doen om het aanbod van sport voor jongeren te garanderen als een aanbieder van het formaat van een profclub onverhoopt zou wegvallen?

[1] http://nos.nl/video/189463-knvb-aantal-clubs-dit-seizoen-nog-failliet.html