Zorgen om de jonge docent

Zorgen om de jonge docent

Door Mohammed Mohandis op 26 februari 2013 Delen  

Op de site van de Rijksoverheid staat het er toch echt: ‘Er dreigt een tekort aan gekwalificeerd personeel in het onderwijs’. Een boodschap die pas afgestudeerde docenten vreemd in de oren zal klinken. Die ondervinden namelijk problemen om een baan te vinden, vertellen ze mij. We mogen geen goede jonge docenten verloren laten gaan voor het onderwijs, enkel omdat we kortstondig een tekort aan banen hebben.

Het lage aantal banen voor jonge leerkrachten baart mij al langer zorgen, daarom heb ik recent Kamervragen gesteld. Er moet een oplossing komen voor de jonge docenten die nu de arbeidsmarkt betreden en geen baan vinden.

Als we kijken naar recente cijfers is er sprake van een zorgwekkende trend: het aantal jonge docenten (jonger dan 25 jaar) daalde in één jaar tijd met meer dan een vijfde. In het speciaal onderwijs liep het aantal jonge leerkrachten terug met 25 en 30 procent. En hoewel in het voortgezet onderwijs het aantal jeugdige leerkrachten iets minder sterk terug is gelopen betreft het ook hier nog altijd een daling van bijna 10 procent. Ondanks dat de meeste net afgestudeerde docenten een baan vinden moeten we, met oog op het toekomstige tekort aan leerkrachten, elke jonge docent binnen het onderwijs houden!

In reactie op de Kamervragen die ik eerder heb gesteld gaf de staatssecretaris aan dat hij mijn zorgen niet helemaal deelt, verbazingwekkend op basis van de cijfers van DUO. Hoewel het positief is dat docenten langer voor klas blijven staan en hun ervaring kunnen overdragen op leerlingen is het spijtig dat hierdoor jongere docenten langs de kant blijven staan en voor een ander vak kiezen.

Wel kan ik mij vinden in de opmerking van de dtaatssecretaris dat er grote lokale verschillen zijn. Daarom moeten we nu eerst het probleem nauwkeuriger in kaart brengen. Zijn het de aardrijkskundedocenten die moeite hebben een baan te vinden? Is er een tekort aan leerkrachten wiskunde? In welke regio’s komen jonge docenten niet aan een baan? En waar is er juist een tekort aan docenten? Het onderzoek van DUO biedt de nodige aanknopingspunten, maar ik heb niet het gevoel dat de aard en omvang van het probleem voor alle betrokkenen inzichtelijk is.

Pas als we deze antwoorden hebben kunnen we ook gaan nadenken over creatieve oplossingen voor de (tijdelijke) daling van het aantal arbeidsplaatsen en het dreigende verlies van onderwijstalenten. Eind maart debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid en zullen we dit punt ook inbrengen.