Zorgen om abortuswetgeving in Polen

Zorgen om abortuswetgeving in Polen

Zorgen om abortuswetgeving in Polen
Foto Flickr / Piotr Drabik

Door Marit Maij op 22 april 2016 Delen  

In Polen ligt een voorstel voor om abortus onder alle omstandigheden uit te bannen. Onder alle omstandigheden. De fysieke integriteit van vrouwen en meisjes komt daarmee op het spel te staan. Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens geeft een ieder, mannen èn vrouwen, het recht op leven en verbiedt onmenselijke of vernederende behandelingen. Daarom heb ik deze week in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa een declaratie mede-opgesteld en ondertekend die oproept vrouwenrechten ook in Polen te waarborgen. Deze oproep deed ik samen met collega’s uit verschillende landen en van diverse politieke kleuren.

Polen heeft nu al een van de strengste abortuswetten van Europa, maar het nieuwe voorstel gaat nog verder. Onder geen enkele omstandigheid, ook niet wanneer de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting of wanneer het leven van de vrouw in gevaar is, zal abortus worden toegestaan. De conservatieve regeringspartij Recht en Gerechtigheid (PiS) wil de regels zo aanscherpen zodat ze overeenkomen met de leer van de Katholieke Kerk. Vanaf de bevruchting wil de wet gaan spreken over ‘ontvangen kind’ in plaats van foetus en abortus zo vanaf de bevruchting gelijkstellen aan ‘prenatale moord’.

Daarnaast ligt er een plan om niet alleen de artsen die de abortus uitvoeren strafbaar te stellen, maar ook de vrouwen die de abortus ondergaan. Het is te bizar voor woorden, dit zou betekenen dat bijvoorbeeld slachtoffers van seksueel misbruik nog een keer extra worden gestraft omdat ze de ongewenste zwangerschap willen afbreken.

Het instellen van een totaal verbod op abortus zal er alleen maar voor zorgen dat het aantal illegale abortussen toeneemt met alle gezondheidsrisico’s van dien. In plaats daarvan zou de Poolse regering juist moeten inzetten op het verbeteren van de reproductieve gezondheidszorg voor alle vrouwen, zoals goede toegang tot anticonceptie voor vrouwen en mannen evenals voorlichting over gezinsplanning.

Er is de afgelopen weken door Poolse vrouwen al veel protest geuit tegen een mogelijk totaal verbod op abortus. Samen met collega parlementariërs van verschillende politieke kleuren en landen met verschillen opvattingen over abortuswetgeving heb ik daarom deze declaratie ondertekend. We hoeven het niet eens te zijn over alle mogelijkheden en risico’s van de moderne medische wetenschap en de ethische dilemma’s die deze met zich meebrengen. Maar we zijn het eens, dat vrouwen het recht hebben op fysieke integriteit en nooit gedwongen mogen worden een zwangerschap uit te dragen die door geweld of misbruik tot stand is gebracht of hun leven in gevaar brengt.