Zorg aan omwonenden Moerdijk en hulpverleners voorop

Zorg aan omwonenden Moerdijk en hulpverleners voorop

Door Attje Kuiken op 14 januari 2011 Delen  

Bij de nasleep van de chemische brand in Moerdijk staat voor de PvdA de
(medische) zorg voor hulpverleners, omwonenden, werknemers en andere betrokkenen
voorop. Risico’s voor de volksgezondheid moeten worden weggenomen en klachten
moeten worden behandeld; het kabinet moet zorgen dat hier capaciteit voor is.
Daarnaast moeten de tekortkomingen in de communicatieplannen voor dit soort
situaties worden opgelost en wil de PvdA dat er duidelijk wordt waarom de
handhaving tekortschoot.

Gezondheid
Afgelopen donderdag vond in het Tweede Kamer het spoeddebat plaats over de
aanpak van de ramp in Moerdijk. Een haperende informatievoorziening was helaas
niet alles wat hierin werd besproken. Er blijkt een groot aantal hulpverleners
en omwonenden te zijn dat inmiddels
met
medische klachten kampen
. Voor de PvdA heeft de gezondheid van hulpverleners
en omwonenden de hoogste prioriteit. Risico’s voor de volksgezondheid moeten
worden weggenomen en klachten moeten worden behandeld. De PvdA verwacht van de
minister van Volksgezondheid dat zij alles in het werk stelt om dit voor elkaar
te krijgen. Er moet dan ook voldoende capaciteit zijn, of worden gecreëerd, om
aan de te verwachten zorgvraag te kunnen voldoen.

Communicatie
De communicatie vanuit de overheid was gebrekkig en tegenstrijdig. Aan de ene
kant werd gemeld dat er geen gevaar bestond, maar aan de andere kant zagen we
bezoekende ministers die angstvallig in de bus bleven zitten. De website
www.crisis.nl crashte door het vele bezoek
ervan. Juist op het moment dat de vraag naar helderheid en eenduidigheid het
grootst was, bleek de informatievoorziening gebrekkig en tegenstrijdig.

De tekortkomingen in de communicatie- en responsplannen voor dit soort
situaties lijken structureel van aard. Onderzocht moet worden of dezelfde gaten
zich ook voordoen bij de plannen van andere gemeenten in het land. De PvdA wil
dat wordt onderzocht hoe deze problemen kunnen worden opgelost, opdat gemeenten
en hulpdiensten beter zijn voorbereid bij volgende crises.

Handhaving
Tenslotte is het bedrijf inmiddels
in
staat van beschuldiging gesteld
door het Openbaar Ministerie vanwege
vermeende problemen omtrent de vergunningen. Op het gebied van handhaving een
aantal zaken niet kloppen. Zo had het Openbaar Ministerie al eerder gedreigd met
maatregelen tegen Chemie-Pack, maar is hier nooit op doorgepakt. Gelijktijdig
zijn er op hetzelfde industriegebied nog twéé andere bedrijven waarvan bekend
was dat zij zich niet altijd aan de regels hielden. Hier toont zich een
tekortkoming in de handhaving aan. Dit is voor de PvdA niet acceptabel en wij
vragen het kabinet dan ook om de onderste steen boven te halen in deze zaak.

Voortgang
Wij begrijpen dat het kabinet nog niet alle vragen kan beantwoorden over de
toedracht van de brand en de nasleep ervan. Veel zal de komende weken en maanden
moeten worden onderzocht. Echter, op het moment dat nieuwe zaken aan het licht
komen of bij ons de overtuiging ontbreekt dat het kabinet echt orde op zaken
brengt, zal de PvdA er niet voor terugdeinzen om het kabinet tot de orde te
roepen.

Delen: