Zet mantelzorgverlof op loonstrookje

Zet mantelzorgverlof op loonstrookje

Door Grace Tanamal op 10 november 2016 Delen  

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor anderen die hun hulp en steun zo hard nodig hebben.

Dag na dag belangeloos zorgen voor een naaste, dat is geweldig en van groot belang voor onze samenleving. Daar kunnen we niet genoeg waardering voor uitspreken. En bij die waardering past steun. En die geven we.

Samen met minister Asscher hebben wij de Wet arbeid en zorg zo aangepast dat mensen recht hebben op zorgverlof en ook zijn er nieuwe mogelijkheden om tijdelijk korter te werken wanneer mensen mantelzorgtaken op zich nemen. Door het mantelzorgverlof uit te breiden van alleen de eerste graad – dus je partner, ouders of in huis wonende kinderen – naar iedereen met wie je een sociale relatie hebt, kun je de zorg met veel meer mensen delen en is de kans op overbelasting kleiner.

Dat zijn mooie regelingen, maar te weinig mensen weten er van. Betere voorlichting over de combinatie van werk en mantelzorg is hard nodig, omdat een groot deel van de werknemers het verlof hiervoor niet opneemt. Terwijl uit cijfers van het CBS blijkt dat mantelzorgers gemiddeld 28 uur per week bezig zijn met de zorg voor familieleden of bekenden. Het helpt als je die taken kunt delen, met bijvoorbeeld vrienden.

Daarom roep ik werkgevers op om hun werknemers beter bekend te maken met de regelingen om mantelzorgverlof op te nemen. Ik wil dat werkgevers duidelijk op het loonstrookje laten zien, hoeveel verlof iemand op jaarbasis heeft.

Zo maak je mensen bewust van de mogelijkheden die ze hebben om elkaar te helpen. De werkgever wint hier alleen maar bij. Goede verlofregelingen gaan het ziekteverzuim tegen, het bevordert duurzame inzetbaarheid van personeel en je krijgt er hele loyale werknemers van die zich gesteund en gezien voelen.

Een groep mantelzorgers die zelf ook veel steun nodig heeft, zijn de jongeren.

Soms studenten, vaak nog kinderen. Mantelzorgende studenten zijn vaker depressief en worden geconfronteerd met schooluitval. Daar hebben we recentelijk vragen over gesteld want dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Samen met onze woordvoerder onderwijs ga ik hier mee aan de slag.

Jonge kinderen die al mantelzorger zijn blijken vaak niet in beeld te zijn . Aan een meisje van 13 jaar dat helemaal alleen voor een zieke en verslaafde moeder zorgt, vroeg ik wie er nu voor haar zorgt. Niemand, was het antwoord. Juist voor die mensen moeten wij er zijn. Scholen moeten meer aandacht aan deze kinderen geven en actie ondernemen wanneer ze achterblijven vanwege hun mantelzorgtaken. Ik roep professionals in het welzijn, zorg en onderwijs op om de handen ineen te slaan en te zorgen voor een integrale aanpak.

Mantelzorg is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom zet ik mij – iedere dag weer – keihard in voor de ondersteuning en het welzijn van al onze mantelzorgers. Zodat niemand alleen komt te staan in de zorg voor een naaste. Want mantelzorgen doen we samen.

Blijf op de hoogte over Zorg en Gezondheid

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.