Zendtijd politieke partijen

Zendtijd politieke partijen

Door De Redactie op 9 november 2009 Delen  

Wat maakt een land een land?
Is het een gebied, afgebakend door grenzen?
Met eigen gewoontes en gebruiken?
En een gemeenschappelijke taal?

Is een land een gezamenlijke geschiedenis?
Of zijn het de mensen?
Die ieder voor zich een plekje hebben gevonden
Om te leven, te werken, te wonen
Alleen, maar ook samen
Want we hebben elkaar nodig
Om dingen voor elkaar te krijgen die we alleen niet kunnen

We bouwen aan een gemeenschap
die er niet alleen voor onszelf is
Maar ook voor een ander
Omdat we allemaal behoefte hebben aan veiligheid en vrijheid
Omdat we allemaal de kans willen om te leren en te werken
En we allemaal moeten kunnen rekenen op zorg
Nu, en later
Want als we het beste uit onszelf willen halen, dan kan dan niet zonder de hulp
van anderen

Alles is verbonden. Daarom hebben we allemaal een stem in hoe we de wereld om
ons heen inrichten
Niets staat op zich, niemand staat alleen
We zijn verbonden door onze geschiedenis
Maar ook door de straat waarin we wonen
De files waar we in staan
De schoolbanken waarin we opgroeien
En de plek waar we werken

En hoe groot onze onderlinge verschillen soms ook zijn
we zijn allemaal verbonden door onze toekomst
Het is de taak van de politiek om te verbinden
Niet om te verdelen
En om te werken aan een eerlijke samenleving, waarin iedereen meetelt.

Delen: