Zelf beslissen over koopzondagen

Zelf beslissen over koopzondagen

Door Pauline Smeets op 19 september 2008 Delen  

Onlangs heeft het kabinet besloten dat gemeenten zelf mogen beslissen over
het aantal koopzondagen. Ik vind het een hele goede zaak dat we niet in Den Haag
gaan bepalen waar precies de winkels in het land wanneer open zijn.

Ook in de toekomst kunnen gemeenten zelf beslissen over het aantal
koopzondagen. Er komt dus geen toets vooraf door het rijk. Dat heeft het kabinet
besloten. De bestaande regeling die twaalf koopzondagen per jaar mogelijk maakt
blijft bestaan.

Gemeenten kunnen er echter om redenen van toerisme voor kiezen om dat aantal
uit te breiden. Dit is nou juist wat de PvdA wil: de besluitvorming zo dicht
mogelijk bij burgers en bedrijven zelf. Ik ben ook blij dat we de kleine
winkelier tegemoet zijn gekomen.

De nieuwe regeling verduidelijkt de toerisme-criteria, waardoor gemeenten
scherper de diverse belangen kunnen afwegen. Burgers en bedrijven die het niet
eens zijn met wat de gemeente besluit kunnen in beroep bij het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven.