Zeker zijn van schoon water

Waarom de PvdA meedoet aan verkiezingen waterschappen 2019

Zeker zijn van schoon water

Door De Redactie op 7 februari 2019 Delen  

Je wilt er zeker van zijn dat je veilig kan wonen en werken achter de dijken, dat ons water schoon en gezond is en dat lasten eerlijk worden verdeeld. De PvdA doet daarom in zoveel mogelijk van de 21 waterschappen onder eigen naam mee aan de verkiezingen en is daarmee vrijwel de enige progressieve partij.

Waterschappen, de oudste democratische bestuurslaag van Nederland. Mede dankzij de waterschappen mag iedereen zich veilig voelen tegen het water. Je wilt als inwoner zeker zijn van droge voeten. Het weer wordt echter extremer. Hoosbuien, overstromingen en stormen komen vaker voor. De PvdA wil samen met de inwoners werken aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatveranderingen tegen te gaan. Zorgen voor bijvoorbeeld meer opvangplekken voor regenwater en het tegengaan van hittestress in de stad: Tegels eruit, groen erin. Buiten de steden hebben we niet alleen maar oog voor boeren, maar ook voor natuur en recreatie. Als een dijk wordt verzwaard bepalen we natuurlijk de juiste hoogte. Maar we vragen van de aannemer ook dat hij maatschappelijk verantwoord onderneemt. En we plannen er bijvoorbeeld een mooi fietspad op met bloemrijke bermen.

De PvdA wil samen met de inwoners werken aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatveranderingen tegen te gaan.

Van oudsher zijn met name ondernemers en boeren goed vertegenwoordigd in de waterschappen. We ondersteunen de ondernemers en boeren die zorgen voor werkgelegenheid en die werken aan eerlijk en duurzaam voedsel, en die rekening houden met natuur en landschap. De PvdA wil binnen de waterschappen echter juist ook inwoners meer invloed geven. Inwoners van een gebied moeten vooraf en actief worden betrokken bij besluiten. De vaste, geborgde zetels voor boeren, natuurbeheer en bedrijven schaffen we af.

Strengere normen voor waterveiligheid en de reiniging van afvalwater zorgen voor stijgende tarieven van de waterschapsbelasting. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en daarom wil de PvdA dat de kwijtschelding voor de laagste inkomens vastgehouden wordt, ook voor de kleine zelfstandigen. Duurzaam gebruik van water gaan we fiscaal stimuleren, vervuilers belasten we meer. De waterschappen lopen ook voorop bij het hergebruik van grondstoffen uit het rioolwater en het opwekken van elektriciteit. We zijn vrijwel de enige partij binnen de waterschappen die staat voor een eerlijke lastenverdeling.

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

De PvdA streeft naar eerlijke banen, ook binnen het waterschap. De waterschappen moeten als werkgever zelf het goede voorbeeld geven. Ze bieden kansen voor mensen die om wat voor reden ook moeilijk aan een baan of stage kunnen komen en op het gebied van arbeidsvoorwaarden worden eerlijke en sociale keuzes gemaakt.

Wil je meer weten? Kijk dan naar de site van PvdA in jouw waterschap.

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid