Zeker zijn van een onbezorgde oude dag

Zeker zijn van een onbezorgde oude dag

Foto Shutterstock

Zeker zijn van een onbezorgde oude dag. Dat is wat je voor jezelf wilt. Maar ook voor je ouders en voor je kinderen. Op een fijne manier oud worden, dat is een zekerheid waar iedere Nederlander op moet kunnen bouwen.

Voor steeds meer mensen is dit nu niet haalbaar. Dat we langer doorwerken nu mensen steeds ouder worden is logisch. Maar niet iedereen houdt dat langer werken vol. De AOW-leeftijd stijgt nu te snel. Stratenmakers, verpleegkundigen, politieagenten, brandweermannen en veel anderen halen de snel stijgende pensioenleeftijd niet.

Wij willen jong en oud weer de zekerheid geven dat een goed pensioen er ook voor hen is:

 • Iedereen moet eerder kunnen stoppen met werk.
  Mensen die vaak jonger beginnen met werk, moeten nu ook het langst door terwijl ze het kortste van hun pensioen kunnen genieten. Dat is oneerlijk. Wij willen dat je ook eerder kunt stoppen als je een lager of middeninkomen hebt. Daarom willen we een flexibele AOW-leeftijd invoeren, waardoor je drie jaar eerder (of later) kunt stoppen met werk.
 • De pensioenleeftijd moet minder snel stijgen.
  We zien nu dat steeds meer mensen de snel stijgende AOW-leeftijd niet redden en zijn aangewezen op zwaar werk, de WW of zelfs de bijstand. De AOW-leeftijd steeg de afgelopen jaren veel te snel. Dit terwijl het water bij veel mensen nu al aan de lippen staat. Daarom willen wij dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt: één maand per jaar vanaf 2019. Dat betekent dat de AOW-leeftijd niet al in 2021 op 67 jaar ligt maar pas in 2030.
 • Verzachting van de koppeling aan de levensverwachting.
  Nu betekent elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt ook dat iedereen een heel jaar extra moet doorwerken tot de AOW, terwijl we weten dat de levensverwachting niet voor iedereen evenveel stijgt. Bovendien: waarom zou elk jaar dat je extra leeft per se volledig (100%) werkend moeten worden ingezet? Je leeft toch niet om alleen maar te werken?! Als we deze koppeling niet loslaten moet in 2040 iedereen naar verwachting al tot bijna 70 jaar doorwerken. Voor jongeren in 2040 wordt de leeftijd waarop zij met pensioen kunnen helemaal onzeker. Wij vinden daarom de koppeling aan de levensverwachting zoals die nu is ongewenst. Ons voorstel: elk jaar extra gemiddelde levensverwachting vertaalt zich in een half jaar langer kunnen genieten van je AOW.
 • Het moet voor werknemers en bedrijven/sectoren makkelijker worden om afspraken te maken over de verdeling van werk tussen jong en oud.
  Er zijn goede voorbeelden waar in cao’s is afgesproken dat ouderen minder gaan werken om jongeren op te leiden via een zogeheten generatiepact. Dat geeft ouderen de kans om vanaf 62 jaar minder te werken en jongeren juist meer kans op een baan. Ook meester-gezel afspraken passen hierin. De overheid zou dit soort afspraken moeten stimuleren en niet moeten bestraffen.

Stratenmakers, verpleegkundigen, politieagenten, brandweermannen en veel anderen halen de snel stijgende pensioenleeftijd niet.

Een doorbraak in de pensioenonderhandelingen is broodnodig. Voor ouderen die de pensioenleeftijd steeds sneller zien stijgen terwijl het werk nu al bijna niet meer gaat. Voor jongeren die überhaupt niet meer geloven dat zij ooit nog met pensioen kunnen. Daarom willen we dat iedereen die dat wilt eerder moet kunnen stoppen met werken. Dit moet niet iets zijn voor wie rijk en gezond is.

Als we nu niets doen vallen nog meer ouderen uit. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau komen er als we niets veranderen tot 2030 er ruim 600.000 kwetsbare ouderen bij. Er is een groot verschil in levensverwachting tussen verschillende mensen. De hoogste inkomens leven in Nederland gemiddeld 7,5 jaar langer dan de laagste inkomens en in levensverwachting in goede gezondheid, loopt het verschil zelfs op tot ruim 18 jaar. Dat betekent dat je met een laag inkomen veel minder lang van je pensioen kunt genieten. En juist de mensen die het gezondst kunnen doorwerken en een veel hogere levensverwachting hebben, gaan nu het jongst met pensioen. Dat is wat mij betreft oneerlijk.

Een doorbraak in de pensioenonderhandelingen is daarom broodnodig.

Het is daarom van groot belang dat je zeker moet kunnen zijn van een onbezorgde oude dag. Zodat iedereen fijn en waardig ouder kan worden.

Figuur 1. Langzamere verhoging AOW-leeftijd

Word lid van de PvdA

Word lid van onze partij!

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte