Zeker van goede en persoonlijke zorg

Zeker van goede en persoonlijke zorg

Door Otwin van Dijk op 10 maart 2014 Delen  

Vandaag heeft staatssecretaris Martin van Rijn de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Kamer gestuurd, waarmee kwetsbare mensen verzekerd blijven van goede zorg. Mensen die intensieve zorg nodig hebben, moeten daar altijd op kunnen rekenen. Denk bijvoorbeeld aan ernstig gehandicapte kinderen of aan ouderen met zware dementie. Mensen die niet zonder zorg en ondersteuning kunnen. Dankzij de nieuwe wet, die de verouderde AWBZ vervangt, blijft deze intensieve zorg goed geregeld.

Meer variatie in kleinschalig wonen met zorg
Mensen verschillen. In hun zorgbehoefte en in hun woonwensen. De tijd dat je alleen kon kiezen tussen grote instellingen of zorg thuis is gelukkig voorbij. Er zijn de afgelopen jaren talloze alternatieven en varianten ontstaan waarbij zorg en wonen gecombineerd worden. Bijvoorbeeld voor kinderen met meervoudige beperkingen of voor ouderen met een grote zorgbehoefte. Kleinschalige initiatieven in de buurt. Met betrokkenheid van familie en vrijwilligers. Zo krijgen mensen de zorg en persoonlijke aandacht die ze nodig hebben.

Zeggenschap
De PvdA vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk grip houden op hun eigen leven. Ook als je kwetsbaar bent. Een zo gewoon mogelijk leven leiden is wat de meeste mensen graag willen. Het is dan ook goed dat de zeggenschap van cliënten en hun omgeving over de zorg wordt versterkt. Mensen bepalen samen met hun zorgverleners wat zij goede zorg en welzijn vinden. Dat kan ook via een persoonsgebonden budget (pgb) of het Volledig Pakket Thuis (VPT), zoals in de nieuwe wet is vastgelegd. Dat is een goede zaak.

Met alleen een nieuwe wet zijn we er nog niet. De komende tijd moeten we gebruiken om te leren van goede voorbeelden en ruimte bieden voor zorginnovatie. Maar ook de soms buitensporige overhead en bureaucratie fors terugdringen. Zo bieden we persoonlijke zorg en beschermd wonen. Met in ons achterhoofd steeds de vraag: ‘Hoe zou ikzelf het liefste wonen als ik of mijn familielid intensieve zorg nodig heeft?’