Zeer tevreden met het energieakkoord

Zeer tevreden met het energieakkoord

Door Jan Vos op 30 augustus 2013 Delen  

De PvdA is zeer tevreden met de hoofdpunten uit het Energieakkoord. De sluiting van oude kolencentrales en de ongekende miljardeninvesteringen in groene energie zullen veel banen en een gezonde groene toekomst opleveren.

De afgelopen maanden hebben de regering, werkgevers, energiebedrijven, vakbonden en milieuorganisaties keihard gewerkt aan een Energieakkoord. De PvdA is erg tevreden dat er nu een akkoord ligt. De onderhandelaars verdienen een compliment voor de door hen bereikte resultaten.

Met dit akkoord wordt een flinke stap gezet richting een duurzame energievoorziening. Het allerbelangrijkste is dat er afspraken zijn gemaakt voor de komende tien jaar en dat deze afspraken door alle partijen worden gedragen. Dat zorgt voor een stabiele langjarige duidelijkheid waar terecht al tijden om werd gevraagd.

De PvdA is vooral tevreden over de afspraak om 1,5% energiebesparing per jaar te gaan realiseren. De komende jaren wordt daarmee fors geïnvesteerd in isolatie van woningen. Vanaf volgend jaar komen er daardoor veel extra banen bij. Afgesproken is dat er de komende jaren 15.000 nieuwe banen worden gecreëerd.

Ook is afgesproken om in 2020 14 procent en in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken. Dat is weliswaar drie jaar later dan in het regeerakkoord is afgesproken, maar de PvdA is bereid daar mee in te stemmen omdat er veel goeds tegenover staat.

Zo worden oude, vervuilende kolencentrales versneld gesloten en wordt fors geïnvesteerd in windparken op zee. Juist daar kan Nederland in de toekomst haar geld mee verdienen. Het zorgt voor innovatie en we scheppen duizenden banen.

Tot slot is de PvdA heel tevreden met de afspraak om decentrale opwekking van duurzame energie te gaan stimuleren. In het regeerakkoord was al afgesproken dat dit zou gebeuren maar in het akkoord is dat concreet uitgewerkt. Corporaties van bewoners krijgen straks belastingkorting voor zonnepanelen en windmolens.

Met dit akkoord is de duurzame toekomst een grote stap dichterbij gekomen.